4

mei

ILS blij met VN-resolutie over verdrinkingspreventie

De International Life Saving Federation (ILS) verwelkomt de allereerste resolutie van de Verenigde Naties (VN) over wereldwijde verdrinkingspreventie. Deze werd op 28 april aangenomen tijdens de 75ste zitting van de Algemene Vergadering. ILS-president Graham Ford spreekt van ‘een historische en levensreddende gebeurtenis’.

De ILS beziet deze resolutie als ‘een teken dat de VN zich grote zorgen maakt over het feit dat verdrinking de oorzaak is geweest van meer dan 2,5 miljoen vermijdbare sterfgevallen in het afgelopen decennium, wat in verhouding tot de impact ervan grotendeels niet werd onderkend’. De Royal National Lifeboat Institute (RNLI) was een drijvende kracht achter de VN-resolutie, die is voorgesteld door Bangladesh en Ierland, en mede gesteund door meer dan 25 lidstaten.

Bewustzijn
Deze VN-resolutie nodigt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit om de lidstaten bij te staan ​​bij hun inspanningen om verdrinking te voorkomen en om acties binnen het VN-systeem tussen relevante VN-entiteiten te coördineren. ,,ILS verbindt zich ertoe samen te werken met de WHO, gespecialiseerde VN-agentschappen, waaronder UNICEF en andere mondiale, regionale en subregionale organisaties om het bewustzijn van verdrinking te vergroten en de wereldwijde maatregelen ter voorkoming van verdrinking in alle regio’s van de wereld te versterken”, aldus Ford.

Programma’s
Deze VN-resolutie bevestigt volgens de ILS dat verdrinking te voorkomen is en moedigt alle lidstaten aan om programma’s voor verdrinkingspreventie te ontwikkelen in overeenstemming met de door de WHO aanbevolen interventies. daarbij gaat het om onder meer het slechten van belemmeringen, toezicht, zwemvaardigheden, reddings- en reanimatietraining, vaarregelgeving en het beheersen van overstromingsrisico’s en veerkracht. ILS moedigt alle leden aan om de VN-resolutie over verdrinkingspreventie grondig op te pakken, deze onder de aandacht te brengen van hun leden, belanghebbenden en gemeenschappen, en de aanbevelingen in hun plannen en inspanningen ter voorkoming van verdrinking te verwerken.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}