7

oktober

Gezamenlijk traject sportbonden ter versterking zwemlandschap

Vier sportbonden die zich bezighouden met zwemmen (in open water) slaan de handen inéén voor een gezamenlijk traject onder de noemer ‘Klaar voor de start!’. Daarbij moeten lokale samenwerkingen tussen verenigingen en organisaties leiden tot sterkere competities en verenigingen. Reddingsbrigade Nederland (KNBRD), de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) en de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) gaan reglementaire en organisatorische afspraken maken.

Orange Cup 2018
Actie tijdens de Orange Cup 2018 in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. (Foto: MJ / RN)
 
De unieke samenwerking komt voort uit het in 2018 tot stand gekomen Nationaal Sportakkoord. Daarin staan behoud en versterking van de unieke sportinfrastructuur en -cultuur in Nederland centraal, als opdracht aan onder meer de sportaanbieders, beleidsmakers en al die anderen die sport en bewegen mogelijk maken.

Toekomstbestendig
Eén van de deelakkoorden binnen het Sportakkoord focust op vitale sport- en beweegaanbieders, met als doel deze toekomstbestendig te maken, zodat sporten voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Eerder was door de zogenaamde ‘natte bonden’ al geconstateerd dat het ‘zwemlandschap’ enorm versnipperd is. Onder regie van deze sportbonden vinden activiteiten plaats waaraan veelal alleen leden van de betreffende bond kunnen deelnemen.

Afspraken
Door de NTB en de KNZB zijn op beperkte schaal eerder al afspraken gemaakt over deelname aan elkaars evenementen, maar de komende tijd wordt dit – met behulp van een subsidie uit het project ‘Versterken Sportbonden’ – verder uitgewerkt voor alle vier de samenwerkende bonden. De reglementaire en organisatorische afspraken die zij maken moeten er onder meer voor gaan zorgen dat het lokale competitie-aanbod wordt vergroot, dat leden aan elkaars competities kunnen deelnemen en dat organisatorisch en technisch kader wordt versterkt. Op kansrijke locaties zal een pilot voor lokale samenwerking starten, gericht op kennismakingsactiviteiten in de vorm van clinics en waar mogelijk een gezamenlijke wedstrijdagenda. Binnenkort ontvangen alle verenigingen meer informatie over dit project.

Projectmedewerker
Voor het project ‘Klaar voor de start!’ wordt een externe projectmedewerker aangesteld. De vacature voor deze functie staat bij alle vier de sportbonden gepubliceerd.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}