19

juli

Gemeente Amsterdam positief over lessenreeksen pilot Schoolzwemsurvival

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen zwemmen. Daarom organiseert de gemeente schoolzwemmen voor groep 5 van de basisschool. Voor sommige leerlingen betekent dit de opstap naar het tweede of derde diploma van het Zwem-ABC. Voor hen die dat al volledig op zak hebben, worden sinds september 2018 tijdens het schoolzwemmen – in samenwerking met Reddingsbrigade Nederland – lessenreeksen Schoolzwemsurvival aangeboden.

Schoolzwemsurvival AmsterdamReddingsbrigade Nederland heeft twee lessenreeksen Schoolzwemsurvival ontwikkeld voor de gemeente Amsterdam. De deelnemers daaraan vergroten op een sportieve, leuke manier hun zelfredzaamheid in het water én leren de basisvaardigheden van zwemmend redden. Hiermee zijn de certificaten Schoolzwemsurvival 1 en 2 te behalen.

Lesvoorbereiding
De zwemonderwijzers hebben vanaf de start van het schoolzwemmen (na de zomervakantie in 2018), in lijn met de nieuwe handleiding ‘Schoolzwemsurvival Gemeente Amsterdam’, lessen Schoolzwemsurvival verzorgd. Eerder al kregen zij tekst en uitleg over deze nieuwe lessenreeksen, gevolgd door een praktijktraining. In de handleiding staan onder andere de theoretische achtergrond en per onderdeel de correcte uitvoeringsvormen. Met daarbij de meest gemaakte fouten én hoe de zwemonderwijzer die fouten kan voorkomen dan wel afleren. Daarnaast zijn per onderdeel oefen- en spelvormen uitgewerkt om de lessenreeksen leuk en effectief te maken. Op deze manier kunnen de zwemonderwijzers per les oefen- en spelvormen selecteren en zelf een lesvoorbereiding samenstellen. Door dit flexibele karakter is het mogelijk aan te sluiten bij het niveau van de groep. De lessenreeksen bieden leerlingen tevens de mogelijkheid om kennis te maken met Reddingsbrigade Nederland, en zo enthousiast te worden om ook lid van een reddingsbrigade te worden en daar te gaan zwemmen.

Enthousiast
Inmiddels hebben naar schatting 240 kinderen Schoolzwemsurvival 1 behaald en zijn er 120 geslaagd voor Schoolzwemsurvival 2. Amsterdam is positief over de resultaten van deze pilot. Daarom worden ook volgend schooljaar de lessenreeksen Schoolzwemsurvival aangeboden. Bovendien heeft de gemeente contact gehad met andere gemeenten aangaande het Schoolzwemsurvival, en die gemeenten zijn al op voorhand enthousiast. Daarom wordt bekeken of de pilot daar kan worden aangeboden. Dat de jonge deelnemers en hun ouders eveneens goede ervaringen met Schoolzwemsurvival hebben opgedaan, blijkt uit het feit dat een aantal zich heeft aangemeld voor een proefles bij een reddingsbrigade.

Voor meer informatie over de lessenreeksen Schoolzwemsurvival 1 en 2 is contact op te nemen met Nathalie van Hillo via nvhillo@reddingsbrigade.nl.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}