1

juli

Flinke daling aantal verdrinkingen in 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bericht dat in 2019 76 inwoners van Nederland zijn verdronken, 36 minder dan in 2018 en ook minder dan het twintigjarig gemiddelde (87). Daarnaast verdronken 26 niet-inwoners van Nederland, evenveel als in 2018. Reddingsbrigade Nederland is blij met deze daling van het aantal verdrinkingen.

Redding van een afgedreven zwemmer. (Foto: RN)

De berichtgeving over de verdrinkingscijfers van het CBS biedt belangrijke aanknopingspunten. Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland, is opgelucht dat het jaar 2018 een uitzondering is gebleken: ,,In 2015 en 2016 lag het aantal verdrinkingen iets hoger dan in het jaar ervoor. In dat licht schrokken we wel van de cijfers over 2018, die op een sterke stijging wezen. Het is goed te weten dat 2019 niet opnieuw een stijging te zien geeft. Tegelijk zien we ook nog geen structurele daling.”

Voorkomen
,,Omdat iedere verdrinking tragisch is, blijven wij ons inzetten om het verdrinken te voorkomen”, stelt Breedveld. ,,We maken ons er sterk voor: dat alle kinderen goed leren zwemmen, en dus het Zwem-ABC halen; dat kinderen blijven zwemmen; dat kinderen en ouders zich bewust zijn van de risico’s van het zwemmen in open water; en dat er op plaatsen waar wordt gezwommen adequate veiligheidsmaatregelen worden getroffen, zoals goed toezicht (waar de situatie daarom vraagt). Daar gaan we onverkort mee door. Simpelweg omdat we waarnemen dat veel verdrinkingen onnodig zijn en voorkomen hadden kunnen worden.”

Aandacht
,,Reddingsbrigade Nederland is er verheugd over dat er maatschappelijk en politiek meer aandacht komt voor dit thema, zoals met het programma NL Zwemveilig. Maar we nemen ook waar dat er nog heel veel verbeterd kan worden. Kijk bijvoorbeeld naar ons recente rapport ‘Zwemmen in oppervlaktewater: hoe zit dat?‘. Overigens zijn zelfmoorden en verkeersongevallen niet meegeteld in deze cijfers van het CBS. Tel je die wel mee dan komt het aantal verdrinkingen substantieel hoger uit.”

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}