5

februari

Ere-officialschap Reddingsbrigade Nederland voor Johan Peterson

Reddingsbrigade Nederland kende het ere-officialschap toe aan Johan Peterson van de Groninger Reddingsbrigade (GRB). Hij werd zaterdag 2 februari verrast door Marga Heijs en Rob van Bommel van Rayon Noord, die onaangekondigd op een ledenbijeenkomst verschenen. Zij zorgden voor de overhandiging van de bijbehorende oorkonde en speld. Dit bezoek werd afgestemd met GRB-secretaris Ciska Venhoven (tevens Rayon Noord-lid).

Johan Peterson - ere-official
Johan Peterson, ere-official van Reddingsbrigade Nederland, met zijn echtgenote Klazien (links) en Marga Heijs. (Foto: Ciska Venhoven)
 
Peterson (76) werd door Rayon Noord voor het ere-officialschap voorgedragen naar aanleiding van zijn jarenlange staat van dienst voor de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Heijs, administrateur van Rayon Noord, schreef hiervoor de motivatiebrief. Zij kon hem vele malen inzetten in de regio Groningen en Drenthe, in de functie van examens afnemend official.
 
Kwaliteit
,,Een niet-aflatende gedrevenheid en vasthoudendheid om het zwemmend redden, bij wie dat maar horen wilde, kenbaar te maken.’’ Volgens Heijs is dat kenmerkend aan Peterson. ,,Johan was altijd bereid om een examen af te nemen, mensen bij te scholen, ergens in te springen. Hij was bevoegd om zowel het oude ZIA en ZIB af te nemen, en menig kandidaat kan zich hem nog herinneren. Johan was als beoordelaar van nieuwe aspirant-officials streng en kritisch; het ging tenslotte om de kwaliteit. Johan was wel altijd bereid om zijn beslissing uit te leggen.’’
 
Examenvoorzitters
Heijs wees er tevens op, dat Peterson in vroeger jaren bij de door hem opgerichte Christelijke Zwemvereniging De Dolfijn én bij brigades in de regio graag opgedane kennis deelde. ,,Jarenlang was hij bestuurslid van het REC Noord. Hij heeft ervoor gezorgd dat iedere examenvoorzitter een map kreeg met de exameneisen en theorievragen. Hij heeft daarbij veel doorzettingsvermogen getoond en steeds zijn verbondenheid met de Bond met enthousiasme uitgedragen. Voor de examenvoorzitters was de map een zeer waardevol bezit. Als conciërge op de middelbare school, De Vinkenborg (Vinkhuizen) in de stad Groningen, zijn vele kopietjes gedraaid; niet voor school, maar voor zijn brigades en zijn bond. Ook regelde hij ruimtes in de school om regionale bijeenkomsten te kunnen houden. Officials mochten oefenen in het bijbehorende zwembad.’’
 
Ontroerd
Bijna alle aanwezigen op de nieuwjaarsbijeenkomst in de accommodatie naast zwembad De Parrel waren niet op de hoogte van het eerbetoon. Heijs kreeg na een korte toespraak van GRB-voorzitter Peter Stuit het woord. Peterson was volgens haar ‘totaal overdonderd’, toen zij hem naar voren riep. ,,Deze onderscheiding deed hem heel veel. Hij was ontroerd en bijzonder blij met deze erkenning. Volgens hem was het gewoon ‘iets wat je doet’; daar hoef je niet voor beloond te worden. Echt Johan.’’ Peterson toonde de oorkonde en de speld met trots, in aanwezigheid van zijn vrouw Klazien, die een bos bloemen kreeg.
 
Stoppen
Peterson is al sinds 1967 bondsofficial, wat hem maakte tot de langst in functie zijnde. Dit zeer gewaardeerde lid van Rayon Noord, en bijvoorbeeld de commissie Ledenbelang, startte als examinator in het zwembad (Z1), had diverse bevoegdheden en gaf begin seizoen 2014-2015 aan om na 52 jaar te stoppen met lesgeven. Maar hij is ondanks zijn respectabele leeftijd nog steeds actief. Zo geeft Peterson op vrijdagavond les aan senioren.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}