31

maart

Coronavirus – Handelingskader voor brigade-ondersteuning

Momenteel is er maatschappelijke discussie over toestroom naar de strand- en recreatiegebieden tijdens de coronacrisis. Het is daarbij voorstelbaar dat de gemeente een beroep doet op de aanwezigheid van de reddingsbrigade om deze toestroom mede te managen. Bij de meeste gemeenten staat de hulpverlenings- en handhavingscapaciteit onder grote druk door vele extra taken in het kader van de nieuwe noodverordening, en vanwege uitval door ziekte bij de handhavers en de politie zelf.

Reddingsbrigade Nederland bracht intern advies uit naar de besturen van lokale reddingsbrigades om te ondersteunen in het maken van een weloverwogen keus in deze situatie. Wanneer een bestuur inzet van lifeguards ten aanzien van enkele taken verantwoord acht, wordt dit professioneel gedaan en worden alle voorschriften en maatregelen van de Rijksoverheid op basis van adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in acht genomen.

Handelingskader voor strand- en zwemseizoen
Reddingsbrigade Nederland werkt aan een handelingskader voor (eventuele) inzet vanuit lokale reddingsbrigades voor het moment dat het strand- en zwemseizoen begint (officieel 1 mei). Mits de stranden / recreatieplassen niet zijn gesloten en de dreiging van het coronavirus nog niet weg is. Dit advies wordt momenteel geformuleerd in samenwerking met de Medische Adviesraad (MAR) van Reddingsbrigade Nederland, de Programmaraad Waterhulpverlening van Reddingsbrigade Nederland en het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ).

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}