25

juni

Boegbeeld Robert Hendriks in atletencommissie ILS

Robert Hendriks treedt toe tot de atletencommissie van de International Life Saving Federation (ILS). Voorzitter Steven Kent oordeelde dat zijn nominatie voldoet aan het kandidatenprofiel waarmee hij wil werken en benoemde het boegbeeld van de Nederlandse lifesavingsport als secretaris. De benoeming wordt op 9 oktober 2021 officieel bekrachtigd tijdens de vergadering van de raad van bestuur van de ILS.

Robert Hendriks met de zilveren medaille voor het onderdeel beach flags op het EK Lifesaving 2019. (Foto: Reddingsbrigade Nederland)

De nominatie van Hendriks voor de ILS Athletes Commission, die in maart van dit jaar aan de ILS-commissies is toegevoegd, werd ingediend op voordracht van Reddingsbrigade Nederland. Hij ontving op 15 juni bericht over zijn benoeming van ILS-voorzitter Graham Ford en ILS-secretaris Harald Vervaecke.

Professionaliseren
,,Op korte termijn zullen de leden van de atletencommissie voor het eerst digitaal bij elkaar komen, wat nog een aardige uitdaging is met de wereldwijde tijdsverschillen”, laat Hendriks weten. ,,Dan gaan we vaststellen wat onze ideeën zijn voor deze commissie, wat we willen bereiken en hoe. Een goede zaak, want als we de sport verder willen professionaliseren en bekender willen maken, is het essentieel dat de atleten daarin meedoen.” De Nederlandse topsporter met een indrukwekkend palmares voelde zich sterk gemotiveerd om deze functie op zich te nemen. ,,Ik was sinds 2009 al samen met een groep Europeanen actief, toen er in de Europese lifesavingsport ingrijpende beslissingen genomen werden. Hierdoor had een deel van de lifesavingatleten ineens geen plek meer in de sport. In de daarop volgende jaren is er hierover veel communicatie geweest met de ILSE en de atleten.”

Atletenplatform
Hendriks was in 2011 betrokken bij de oprichting van het Atletenplatform van Reddingsbrigade Nederland. ,,Daaraan probeer ik nog steeds invulling te geven. Sinds vorig jaar zijn we zelfs zover dat er meegepraat mag worden in de Sportraad van Reddingsbrigade Nederland. Heel belangrijk want de stem van de atleten was en is nog niet genoeg vertegenwoordigd op bestuurlijke vlakken. Juist daar waar de beslissingen over de sport genomen worden, die alle atleten aangaan. Zo werd er ook bij de ILS vooral over sport gesproken met bonden en officials. Er werd wel gedacht aan vrijwilligers, maar er werd niet met de sporters gesproken. Het IOC vond dat er een atletencommissie moest komen.”

Meerjarenbeleidsplan
Bruno Molenaar, bestuurslid Opleidingen & Sport van Reddingsbrigade Nederland: ,,Reddingsbrigade Nederland hecht grote waarde aan het lidmaatschap van Robert Hendriks van de ILS-atletencommissie. Met de grote ambities de we hebben op het vlak van de lifesavingsport, zoals benoemd in het meerjarenbeleidsplan, is het van grote meerwaarde om ook internationaal ons netwerk verder te versterken. Maar tevens om de lifesavingsport nog beter te bestendigen binnen de activiteiten die wij als brigades ondernemen. Ik denk dat Robert met zijn kennis en kunde hier een belangrijke bijdrage aan gaat leveren.”

Doelstelling
De nog verder te vormen ILS Athletes Commission zal bestaan uit ten minste zes gekozen leden, evenveel mannen als vrouwen, waaronder de voorzitter en de secretaris. Zij moeten bij hun aanstelling nog actief zijn in de lifesavingsport of maximaal vijf jaar gestopt. Kent werd genomineerd door Surf Life Saving New Zealand en op 27 maart 2021 benoemd door de raad van bestuur van de ILS, waaraan de commissie ook verantwoording aflegt. De doelstelling van de ILS-atletencommissie, die ten minste drie van de vier ILS-regio’s vertegenwoordgt, is: versterking van de atletenafvaardiging in het besluitvormingsproces van de ILS; stimulering van de ontwikkeling van atleten zowel op het gebied van hun sportcarrière als daarbuiten; en een klankbord voor de zienswijzen van topsporters richting ILS-besluiten.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}