14

september

Blaricum, Huizen en Naarden zetten handtekening onder RVR-convenant

De reddingsbrigades die gevestigd zijn in Blaricum, Huizen en Naarden ondertekenden met Reddingsbrigade Nederland het convenant Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR). Daarmee werd maandag 10 september in Naarden de samenwerking tussen hen bekrachtigd.

RVR-convenantVan links af: Marcel Agricola, Aaldert van Olphen, Koen Breedveld, Jon Drost.

De ondertekenaars waren voorzitter Marcel Agricola van RB Blaricum, voorzitter Aaldert van Olphen van RB Huizen, secretaris Jon Drost van RB Naarden en algemeen directeur Koen Breedveld van Reddingsbrigade Nederland. Voortaan zijn deze drie reddingsbrigades door tussenkomst van een RVR-coördinator als één regionale gesprekspartner aanspreekbaar voor de partners in de waterhulpverlening. De samenwerking wordt door Blaricum, Huizen en Naarden zelf inhoudelijk vormgegeven. Bijvoorbeeld door in gezamenlijkheid de prestatie- en kwaliteitseisen van hun bewakings- en opleidingstaken te formuleren. Daarnaast bereiden ze zich, met Brandweer Gooi- en Vechtstreek, meer gezamenlijk voor op grootschalige waterhulpverlening, zoals bij overstromingen. Deze reddingsbrigades blijven lokaal aanspreekpunt voor afspraken rond ‘search and rescue’ (SAR), evenementenbewaking en recreatietoezicht. Ze behouden hun lokale verantwoordelijkheid over de uitvoering van eigen (lokale) taken.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}