4

juli

Beroepsopleiding Lifeguard Zwembad door Reddingsbrigade Nederland en NRZ

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en Reddingsbrigade Nederland zijn donderdag 4 juli een samenwerking aangegaan voor de beroepsopleiding tot lifeguard die toezicht houdt in het zwembad. Reddingsbrigade Nederland integreert daartoe haar bestaande opleiding Lifeguard Pool in de nieuwe beroepsopleiding Lifeguard Zwembad, die de twee organisaties gezamenlijk gaan aanbieden.

RN - NRZ ondertekeningDirecteuren Titus Visser van de Nationale Raad Zwemveiligheid (links) en Koen Breedveld van Reddingsbrigade Nederland met de samenwerkingsovereenkomst. (Foto: RN)

Reddingsbrigade Nederland speelt al lange tijd een belangrijke rol in de beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker van de NRZ. Dit betreft het onderdeel ‘hulpverlenen’ via het examen voor het certificaat Zwemmend Redden voor Zwembaden, dat Reddingsbrigade Nederland uitgeeft. Hiermee laat een zwembadmedewerker zien vakkundig te zijn om een drenkeling in het zwembad te redden. Het certificaat is een begrip in de zwembadbranche.

Preventief
Een goed opgeleide lifeguard zwembad moet echter meer kunnen. Hij of zij moet vooral ook preventief kunnen optreden. Reddingsbrigade Nederland en de NRZ vinden het dan ook belangrijk dat iedereen die in het zwembad als lifeguard actief is de gehele beroepsopleiding volgt. De samenwerking tussen beide organisaties vormt tevens een kans om de opleidingen Lifeguard Open Water en Lifeguard Beach van Reddingsbrigade Nederland nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de geslaagden van de beroepsopleiding Lifeguard Zwembad, en zo te voldoen aan de groeiende vraag naar lifeguards voor open water.

Competenties
De kwaliteitsborging van de beroepsopleiding voor zwembadmedewerkers is belegd bij de NRZ, waarbinnen met name de Examenraad leidend is voor het toezicht op opleidingsinstituten en de examinering. Reddingsbrigade Nederland zal via een zetel in de Examenraad borgen dat kandidaten bij Lifeguard Zwembad de juiste bagage meekrijgen voor het toezicht houden en het verstrekken van eerste hulp in geval van (bijna-)verdrinking. De exameneisen van deze beroepsopleiding borduren voort op de beroepscompetentieprofielen van de zwembadbranche, waardoor wordt gezorgd dat dit aansluit op wat er in de zwembadpraktijk aan competenties van lifeguards wordt gevraagd. Een lifeguard zwembad moet onder meer eerste hulp kunnen verlenen, toezicht houden, de zwemwaterkwaliteit controleren, schoonmaken en als gastheer optreden.

Partnership
De NRZ en Reddingsbrigade Nederland zien elkaar als belangrijke partner voor verdrinkingspreventie in Nederland. Zij werken nauw samen aan zowel zwemonderwijs gekoppeld aan de Nationale Zwemdiploma’s als onderzoek naar zwemveiligheid in open water, binnen het kennisproject NL Zwemveilig. Met de nieuwe impuls voor de beroepsopleiding Lifeguard Zwembad krijgt het partnership verder vorm. De twee organisaties zijn op deze manier ambassadeur van elkaars (beroeps)opleidingen en initiatieven. Zij sluiten zoveel mogelijk op elkaar aan.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}