28

november

Benoeming penningmeester Ouwendijk tot lid Financiële Commissie NOC*NSF

Peter Ouwendijk, penningmeester in het bestuur van Reddingsbrigade Nederland, is benoemd tot lid van de Financiële Commissie (FC) van sportkoepel NOC*NSF. Dat gebeurde maandag 19 november tijdens de algemene vergadering in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem.

André Bolhuis en Peter Ouwendijk
Voor deze functie ontstond een vacature, omdat Jan Los van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) aangaf niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming na afloop van zijn eerste termijn. De voordracht van Ouwendijk kwam tot stand na gesprekken met twee kandidaten, die door een commissie uit vijf ‘zeer geschikte en competente kandidaten’ werden geselecteerd.
 
Toelichting
In een toelichting van NOC*NSF staat: ,,De commissieleden hebben zich bij de selectie van de kandidaten laten leiden door de wens om te komen tot een zo goed mogelijke afspiegeling van de vereniging in de FC.” Daarin wordt ook gesteld: ,,Peter Ouwendijk is penningmeester van de Reddingsbrigade Nederland (sinds 2013). Hij is werkzaam als bedrijfsadviseur en controller. Van 2014-18 was hij wethouder Financiën voor de gemeente Westland. Hij is al jaren actief als lifeguard-vrijwilliger bij de reddingsbrigade.” André Bolhuis, die zelf als NOC*NSF-voorzitter op 20 mei 2019 tijdens de algemene vergadering vertrekt, heette hem welkom met een bos bloemen. Ouwendijk is benoemd tot november 2022. Een lid van de FC van NOC*NSF blijft maximaal twee termijnen van vier jaar aan.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}