7

oktober

Asielzoekers in Winterswijk krijgen voorlichting over waterveiligheid

Voorlichting over waterveiligheid. Dat kregen dertien asielzoekers die verblijven in Asielzoekerscentrum (AZC) Winterswijk vrijdag 27 september. Het initiatief daartoe werd genomen door Leisurelands, exploitant van het naburige recreatiegebied ‘t Hilgelo, en Reddingsbrigade Nederland, als voortrekker van Zwemveiligheid Open Water; een deelproject van het kennisproject NL Zwemveilig, dat door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) wordt gecoördineerd.

Winterswijk - waterveiligheid asielzoekers
Adriaan van der Linden geeft uitleg aan asielzoekers over recreatiegebied ‘t Hilgelo. (Foto: RN)

Het programma ging van start met een introductie. Daarbij kregen de initiatiefnemers de kans om kennis te maken met de deelnemende asielzoekers, die vrijwillig naar deze voorlichtingsochtend kwamen. De meesten zijn pas kort in Nederland en kunnen zich slechts met wat Engelse woorden verstaanbaar maken. Desondanks werd duidelijk dat zij nooit leerden zwemmen én weinig over de gevaren van zwemmen in open water weten.

Gevaren
Marcel Jagersma gaf namens Reddingsbrigade Nederland vanuit Zwemveiligheid Open Water uitleg over de gevaren van zwemmen in open water. ,,Er is verteld dat bijna iedereen in Nederland kan zwemmen en dat velen hier zwemdiploma’s halen als ze jong bent. De asielzoekers zijn erop gewezen dat zij voorzichtig moeten zijn bij open water, omdat zij niet kunnen zwemmen. Dat ze niet verder moeten gaan dan waar ze nog stevig kunnen staan en dat ze voor de kurklijn moeten blijven. Verder heb ik uitgelegd wat kou met je doet in open water en dat je, als je dieper gaat, snel in de problemen kunt komen. We lieten op een scherm zien, maar ook in de praktijk, waar het ondiep is én hoe kort daarna het dieper wordt.’’

Jagersma gaf tips die kunnen bijdragen tot een veilige dag bij een recreatieplas. ,,Ik heb het belang onderstreept van nooit alleen gaan en verteld hoe en wie ze moeten alarmeren als het misgaat. Het is mooi om te merken dat je met een klein beetje uitleg en tips zoveel kunt verhelderen. En hopelijk ook problemen kunt voorkomen. Hét ‘vaccin’ tegen verdrinking is natuurlijk leren zwemmen, maar als dat om welke reden dan ook nog niet is gebeurd dan lijkt een bijeenkomst als dit een prima interventie om verdrinkingen onder deze groep te voorkomen.’’

Lifeguards
Mede-initiatiefnemer was Adriaan van der Linden van Leisurelands, een bedrijfsmatige duurzame aanbieder van vrijetijdsbesteding voor een breed publiek. Hij gaf specifieke informatie over recreatiegebied ‘t Hilgelo. Wat op locatie werd ondersteund; de deelnemers troffen drie lifeguards van Reddingsbrigade Rijnwaarden aan, die in het water een demonstratie gaven om de gevaren te duiden. Naast voor kou en diepte was er daarbij aandacht voor drijven en om hulp roepen als je zelf in de problemen bent.

Melisa Kadiric van COA Winterswijk onderstreept, dat de asielzoekers de voorlichtingsochtend leerzaam vonden. De bijeenkomst zorgde ervoor dat zij de gevaren zelf willen ervaren, door onder veilige omstandigheden het water in te gaan. Dat gebeurt bij een vervolgmeeting in het voorjaar van 2020, onder begeleiding van lifeguards. In dit kader was ook Mariska Huijskes van het plaatselijke Zwembad Jaspers present. Zij gaf aan wat de mogelijkheden zijn om basisvaardigheden aan te leren.
 
Waterveiligheid
Dit initiatief had het karakter van een pilot, uitdrukkelijk bedoeld om samen met de asielzoekers aan de slag te gaan met het thema ‘Waterveiligheid’. Kadiric: ,,Veelal wordt er over deze doelgroep gesproken in plaats van met hen, en dat was deze dag dus echt anders. Gedurende de voorlichting is er veel gepraat met de deelnemers, om te weten te komen waaraan zij behoefte hebben én om van hen te leren. De komende tijd wordt bekeken hoe invulling kan worden gegeven aan een programma waarbij de asielzoekers zelf het water ervaren. Deze voorlichting over waterveiligheid zou ook op andere locaties in Nederland georganiseerd kunnen worden.’’

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}