17

juni

Amersfoortse Reddingsbrigade ontvangt bij 100-jarig bestaan Stadsoorkonde

De Amersfoortse Reddingsbrigade bestaat sinds 22 mei 2019 100 jaar. Zaterdag 18 mei al werd het behalen van deze mijlpaaal groots gevierd door leden, oud-leden en genodigden tijdens een receptie met aansluitend een (eeuw)feest. De aanwezigen werden toegesproken door onder anderen Christa Grootveld, bestuurslid van Reddingsbrigade Nederland, en burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort.

De Amersfoortse Reddingsbrigade (ARB) is nog steeds niet uit de stad weg te denken. Zij vervult voornamelijk een belangrijke preventieve rol tijdens tientallen lokale evenementen. Een groot aantal van de 180 leden is dan betrokken bij de bewaking. In 2018 waren er 46 bootinzetten; dat is exclusief de inzet van boarders en leden op andere posten. Dit jaar had de ARB de eer om de koning en zijn familie te ontvangen op Koningsdag. Het betekende tijdens het jubileumjaar de grootste operatie ooit door de eigen gelederen uitgevoerd. Meer eerbetoon vertegenwoordigde Bolsius, die de ARB verblijdde met een gemeentelijke onderscheiding: de Stadsoorkonde. En daarbij de woorden: ,,De Amersfoortse Reddingsbrigade leidt al jarenlang vele enthousiaste kinderen en volwassenen op tot redders of vaarders op een reddingsvloot. Zij leveren een grote bijdrage aan de veiligheid van diverse evenementen in, op en langs het water, voeren reddingen uit en zijn actief betrokken bij diverse hulpverleningsactiviteiten in de regio.”

Historie
De Amersfoortse Reddingsbrigade kent een rijke historie. De oprichting was op 22 mei 1919 door rechercheurs van Politie Amersfoort. Zij hadden gehoord over de oprichting van een reddingsbrigade in Haarlem, en lokaal bestond de ambitie om het aantal verdrinkingsdoden terug te dringen. Amersfoort kende destijds door de rivier de Eem een open verbinding met de Zuiderzee. Het vervulde de rol van havenstad. De Afsluitdijk en Flevoland bestonden nog niet. De Zuiderzee bracht veel scheepvaart, maar ook overlast. In de nacht van 13 op 14 januari 1916 voltrok zich een stormvloed, bekend geworden als de Zuiderzeevloed. Als gevolg van deze watersnoodramp waren grote delen van het centrum drie weken lang overstroomd gebied. Het elementair zwemmen zoals we dat vandaag de dag kennen, stond nog in kinderschoenen. Ook in Amersfoort ging daarom het motto op: ‘Zolang nog niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden.’

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}