1

november

Persbericht – Samen Sterker!

door Auto // in Persbericht

Reddingsbrigade oefent mee met Samen Sterker!

30 oktober 2013

Hoogwater dreigt in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In Reeuwijk zijn tientallen inwoners ingesloten door het water. De inwoners moeten worden geëvacueerd. Reddingsbrigade Nederland en Defensie worden door de Veiligheidsregio Hollands Midden opgeroepen om de mensen te redden en evacueren.

Dit is één van de scenario’s die maandag 4 november wordt geoefend tijdens de grote interregionale oefening Samen Sterker! Hulpdiensten uit de veiligheidsregio’s Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid oefenen die dag samen om zich voor te bereiden op een crisissituatie.

De Reddingsbrigade doet mee aan deze overstromingsoefening omdat zij als Regionale Voorziening Reddingsbrigade (RVR) Hollands Midden een convenant heeft gesloten met de Veiligheidsregio Hollands Midden. De reddingsbrigades in de regio, die als RVR Hollands Midden onder meer de handen ineen slaan bij de prestatie- en kwaliteitsontwikkeling van hun reddings- en bewakingstaken en hun krachten bundelen door samenwerking op het gebied van bemanning en materieel, oefenen aanstaande maandag om zich gezamenlijk met de overige hulpverleningsinstanties voor te bereiden op een inzet bij grootschalige waterhulpverlening. Op basis van de scope van de oefening, die vier veiligheidsregio’s beslaat , zijn ook de Nationale Reddingsvloot brigades in de betrokken veiligheidsregio’s benaderd om deel te nemen aan de oefening Samen Sterker!

Reddingsbrigade Nederland heeft een formele taak ten aanzien van evacuatie en hulpverlening bij overstromingsrampen. Zij heeft hiervoor met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Rampenfonds een overeenkomst gesloten. Reddingsbrigade Nederland heeft over het hele land 75 continu parate en 15 reserve reddingseenheden gestationeerd. Dat zijn speciaal ontworpen boten voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden met professioneel opgeleide en getrainde bemensing. Deze 1.700 speciaal opgeleide vrijwilligers staan 365 dagen per jaar binnen 1 uur na alarmering klaar voor een eventuele inzet overal in Nederland. Jaarlijks worden er voor deze reddingseenheden rampenoefeningen georganiseerd.

Voor meer informatie over de oefening Samen Sterker! Kijk op www.vrhm.nl

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}