26

november

LRB wordt onderdeel Nationale Reddingsvloot

door Auto // in Persbericht

De Leidse Reddingsbrigade (LRB) heeft een Nationale Reddingseenheid in bruikleen gekregen van Reddingsbrigade Nederland. Hiermee is de LRB officieel onderdeel geworden van de Nationale Reddingsvloot (NRV), welke volgens afspraak met het ministerie van Veiligheid & Justitie ingezet wordt bij calamiteiten zoals bij grootschalige waterhulpverlening, overstromingen en evacuaties in ondergelopen gebieden. In heel Nederland zijn er momenteel 80 NRV eenheden gestald bij lokale reddingsbrigades.

Door het verkrijgen van deze reddingsboot krijgt de LRB er een rampentaak bij. Dit betekent dat deze vrijwilligersorganisatie verantwoordelijk wordt voor het beschikbaar stellen van professionele hulpverleners. Deze hulpverleners worden intensief getraind en kunnen het hele jaar, 24 uur per dag opgeroepen worden door het Ministerie van Veiligheid en Justitie om ingezet te worden voor hulpverlening bij wateroverlast, overstromingen en (dreigende) dijkdoorbraken en (regionale) rampen.

De NRV is onder andere bij de wateroverlast van 1993 en 1995 ingezet om bewoners van de gebieden te evacueren. Maar ook in januari 2012 heeft Reddingsbrigade Nederland een voorwaarschuwing uitgegeven voor 15 reddingseenheden vanwege het hoge water in Friesland, Groningen en andere delen van het land. In december 2013 volgde een voorwaarschuwing voor maar liefst 51 reddingseenheden langs de kust in verband met hoog water, springtij en storm. Daarnaast worden de eenheden ingezet bij nationale evenementen, zoals de intocht van Sinterklaas in Gouda dit jaar.

Ontstaan Nationale Reddingsvloot

Naar aanleiding van de Watersnoodramp in 1953 is de Nationale Reddingsvloot in het leven geroepen, een vloot van vaartuigen die ingezet kunnen worden bij (overstromings)rampen. Na de overstromingen in 1993 en 1995 is de inzet van reddingsbrigades bij rampen geregeld middels een convenant met het toenmalige Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Nationaal Rampenfonds. In 2010 is een nieuwe overeenkomst met inmiddels het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Rampenfonds afgesloten.

Beheer Nationale Reddingsvloot

Reddingsbrigade Nederland is verantwoordelijk voor het beheer en de inzet van de Nationale Reddingsvloot, in opdracht van de Minister van Veiligheid en Justitie. Reddingsbrigade Nederland vertegenwoordigt 166 reddingsbrigades met gezamenlijk 24.000 leden, waarvan 5.000 reddingsbrigadevrijwilligers als actieve hulpverleners in Nederland.

In het kader van het convenant is een vloot geformeerd van 80 compleet uitgeruste reddingseenheden. Iedere reddingseenheid bestaat uit een boot met trailer, buitenboordmotor, C2000 mobilofoon, waterdichte overlevingspakken, reddingsvesten, EHBO-koffer en brancard. De reddingsvlet is speciaal ontworpen voor het varen in (ondiepe) ondergelopen gebieden en evacuatiedoeleinden. Naast deze reddingsvletten is Reddingsbrigade Nederland begonnen met het moderniseren van de reddingsvloot, door de aanschaf van snelle verkenningsboten: de Rescue 3 en de Tinn Silver 550 Rescue. Deze nationale Reddingsvloot is voornamelijk gestationeerd bij reddingsbrigades in risicogebieden in ons land.

Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)

De doorontwikkeling van de hulpverlening bij rampen staat volop in de belangstelling. Recente rampen en zware ongevallen zijn hiertoe directe aanleiding. Daarbij kan worden opgeteld dat de kans op ramptypen waarbij het water een rol speelt, door de wijziging van het klimaat is toegenomen. Daarmee is de noodzaak ontstaan om de waterhulpverlening in Nederland bij rampen beter te organiseren en vorm te geven. De reddingsbrigade fungeert daarbij als belangrijk verlengstuk voor de overige hulpdiensten. Door het beschikbaar hebben van vele getrainde vrijwilligers en toegerust materiaal kan op een professionele wijze een belangrijke bijdrage worden geleverd.

Om de hulpverlening door reddingsbrigades verder te professionaliseren teneinde een betere inzetbaarheid en kwaliteitsborging te realiseren is door Reddingsbrigade Nederland het project Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) gestart. Dit is een samenwerkingsverband met de reddingsbrigades die vallen binnen de veiligheidsregio. Hiermee hebben de reddingsbrigades één aanspreekpunt voor de veiligheidsregio en de hulpverleningsdiensten. De Leidse Reddingsbrigade is onderdeel van RVR Hollands-Midden. In dit samenwerkingsverband wordt er samengewerkt op het gebied van training en inzet. De inzet onlangs bij de landelijke Sinterklaasintocht in Gouda is een van de voorbeelden van deze RVR samenwerking.

Voor meer informatie over de Leidse Reddingsbrigade, kunt u terecht op onze website www.lrb.nu.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}