25

januari

Wist u dat…? En meer…

door Auto // in Nieuws

Wist u dat…
…er is gebleken dat Danny ook goed de bar kan schoonmaken?
…er 27 kaderleden op de nieuwjaarsborrel waren?
…dat de 40 kaderleden van de totaal 300 leden waren uitgenodigd?
…dat Oscar tijdens de borrel al de pinda’s op wilde eten en een doosje mee naar huis probeerde te smokkelen?
…we teksten en namen konden neerleggen met zoutjes?
…het koffieapparaat nog steeds niet goed werkt? 

Weet u nog dat… (een terugblik op 2009)
Jaja, het is alweer 2010. Maar weten we nog wat we het afgelopen jaar allemaal gedaan hebben?
…we heel vaak vergaderd hebben? In totaal zo’n 179 keer!
…er heel veel kinderen afgezwommen hebben, met heel veel geslaagden?!
…er 104 nieuwe lessers zich hebben ingeschreven in 2009?
…er 8 nieuwe junior leden zich hebben ingeschreven in 2009?
…er 8 nieuwe senior leden zich hebben ingeschreven in 2009?
… we op 2 en 3 mei opleidingsweekend hadden van de Commissie Bewakingen?
…we ons allemaal hebben vermaakt tijdens het Kidsweekend op 30 en 31 mei?
…we 10 juli een hele gezellige afsluitings BBQ hadden?
…we op zondag 28 juni een lustrum bewaking hadden op de Korte Vliet met 2 boten?
…we genoten hebben van de goede fles wijn die we kregen voor de lustrum bewaking?
…we dit jaar de 24ste Peurbakkentocht bewaakt hebben?
…we hier hebben samengewerkt met de politie en brandweer?
…we in de zomervakantie het hele clubhuis onder handen hebben genomen?
…we op vrijdag 21 augustus aanwezig waren bij de 16e Warmondse Poldercross voor de veiligheid?
…we de Leidse Vrijwilligers Informatie Markt (VIM) op zaterdag 19 september een groot succes was?
…we tijdens de VIM zorgden voor de leuke activiteiten langs het water en voor de demonstraties?
…we op 2 oktober weer mee deden met de Taptoe om zo 3 oktober in te luiden met een lint van licht door Leiden?
…we op 3 oktober voor de 4e keer het evenement polsstokverspringen hebben bewaakt?
…we tijdens het dit evenement veel mensen te water hebben zien gaan, maar niemand hebben hoeven redden?
…we toen alleen eerste hulp hebben moeten verlenen aan de hoge hoed van iemand van de 3 October Vereeniging?
…Danny pas voor de 2e keer in zijn leven naar de IKEA ging in 2009?
…we sinds oktober dit jaar ineens heel erg modern zijn geworden door het digitale clubblad?
…ook dit jaar Sinterklaas weer bij de LRB langs is geweest?
…we ervoor gezorgd hebben dat hij veilig met zijn boot aan kon komen in Leiden?
…we 18 december familie zwemmen hadden?
…we toen daarna met de instructeurs, bestuursleden en commissieleden in de Klos kerstbuffet hadden?
…we in de kerstvakantie nog hard geklust hebben aan de Klos? Dank aan allen aanwezige klussers!
…er door de sneeuw geen koek langs gebracht kon worden bij de klussers in de Klos?
…het jaar toen alweer om was?

Stel je voor dat… (een vooruitzicht voor 2010)
…we dit jaar nog een commissielid bij de redactie krijgen.
…we een nieuwe boot krijgen.
…we tijdens de vaaropleiding allemaal ons vaarbewijs halen.
…we een echte nieuwe keuken in de Klos krijgen.
…we een woonkamer op de zolder van het clubhuis krijgen.
…we 4 nieuwe gediplomeerde instructeurs erbij krijgen.
…we in 2010 een heel nieuw dagelijks bestuur krijgen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}