15

mei

Wist u dat…?

door Auto // in Nieuws

…20 maart NLdoet dag was?
…de LRB ook mee heeft gedaan?
…er enthousiaste LRB’ers bezig waren?
…we hulp hebben gekregen van 5 studenten?
…zij na afloop een flesje wijn mee kregen als dank?
…wij weer nieuwe wijn kunnen inslaan?

 

…Jeffrey citaat van de dag was: ‘kan er op oefenen’?
…we allemaal een USB-stick van de Gemeente Leiden hebben gekregen?
…Jeffrey de kozijnen paars, geel of groen wilde hebben in de bestuurskamer?
…Marieke dit heeft weten te voorkomen?
…de kleur nu een tint donkerder gaat worden dan op de muur!?
…u van harte welkom bent om te kijken naar het resultaat?
…er nog meer schilderwerk is?
…u altijd mag komen helpen?
…u voor meer info een e-mail kan sturen naar onderhoud@leidsereddingsbrigade.nl?
…de studenten Cor een vakman vonden?
…Cor de studenten heeft gehersenspoeld!?
…Rene de T-shirts goed kan verdelen?
…Reinier deze keer een P.A. had?
…hij deze beter moet opleiden?
…Rene de studenten rood heeft laten zien van het werken?
…Jeffrey veel kilometers heeft gereden?
…de schatting is dat dit 100 km is in twee dagen?
…Rianne deze afstand aan kabels en bedrading heeft getrokken?
…zij graag boven in het plafond aan het werk is?
…zij nu goede buikspieren zou moeten hebben?
…Danny Jeffrey altijd de minder prettige klusjes laat doen?
…hij dit niet erg vindt?
…hij dit bevestigd heeft aan Reinier?
…Reinier Jeffrey ook de minder prettige klusjes laat doen?
…Jeffrey dit niet durft te zeggen tegen Reinier?

…een groep enthousiaste zwemmers meedeed aan de Nacht van Leiderdorp?
…een team van 11 personen te groot is?
…Femmie’s zwemrooster in het water viel?
…Martha chagrijnig werd toen er om half 11 nog geen ‘harde kern’ supporters waren geweest?
…zij maar ging bellen?
…deze toch zijn wezen kijken, zoals beloofd?
…deze meer aan de bar hebben gehangen dan in het zwembad?
…Rianne hier letterlijk moe van werd?
…Richard ‘extern’ is gaan zwemmen?

…we op 6 en 7 mei weer heel veel geklust hebben?
…hierdoor het halletje weer mooi geschilderd is?
…alle sensorlampen zijn aangesloten in de toiletten?
…de mechanische ventilatie ook goed draait?
…er veel verschillende mogelijkheden waren om deze aan te sluiten?
…dit even duurde voordat deze juist was aangesloten?
…een lange draad door het plafond loopt?
…telkens er voor gezorgd moest worden dat ‘s avonds niemand door het natte halletje liep?
…binnen in de keuken een nieuwe kast geplaatst is?

…er niet erg veel mensen waren om te helpen, maar dat de mensen die er waren wel heel hard werkten?
…samenwerken heel goed mogelijk is?
…telkens Rianne uitleg moest krijgen van Danny over waar de draden in het plafond getrokken moesten worden?
…uit de keuken tijdens het klussen bijna geen geluid kwam?
…er toch heel hard gewerkt werd?
…er uren werk zitten in het maken van een CV kast?
…in de keuken de bergkast groter is geworden?
…dit komt doordat de CV-ketel verplaatst is?
…Reinier ‘s ochtends heel enthousiast begonnen was?
…hij later wel heel snel een EHBO-doos nodig had?
…er vrijdagmiddag nog een aantal extra mensen kwam om na het klussen schoon te maken?
…veel handjes licht werk maken?
…er heel veel gedaan is?
…dat van een heleboel dingen dit niet direct zichtbaar is?
…Rianne bijna van een kruk was afgevallen tijdens het draadjes trekken?
…Marieke zich toen rot schrok?
…gelukkig Rianne verder geen verwondingen op gelopen had?
…er ‘s avonds ook weer les gegeven moest worden na een hele dag geklust te hebben?
…er daarom gezorgd werd dat alle klussers een maaltijd konden eten voordat ze naar het zwembad gingen?
…niemand een frikandel kon eten omdat die op waren?

…het CV-hok verkleint is?
…een groep enthousiaste mensen bezig is geweest hiervoor?
…telefoneren vanuit het clubhuis weer mogelijk is met de vaste telefoon?
…bellen naar de Klos dus ook weer kan?
…een gasleiding inkorten hard werken is?
…slijpen niet mocht dus Pieter met de hand moest zagen?
…tikken op een toetsenbord dan maar een makkelijker baantje is?
…u het veel sneller leest dan ik typ?
…u misschien wel sneller typt?
…redactie nog extra commissieleden zoekt?
…isoleren van een kastmuur niet nodig is?
…schoolsport ook dit jaar weer een groot succes was?
…er werd afgesloten met de schoolsporters te gaan varen?
…een geel bonnetje al uitgedeeld is dit jaar?
…namelijk J.H. tot de orde werd geroepen door de bemanning van een zuurstokkenboot?
…leerstof voor de bemanning toen duidelijk was?
…unaniem besloten is dat hij hier telkens op gewezen wordt?
…later iedereen riep: ‘Wij betalen niet mee!’?

…in deze Hurksprong nog geen verslag staat van de Algemene Leden Vergadering?
…vrijdag 2 juli familiezwemmen is in beide zwembaden?
…na het zwemmen tradioneel de BBQ weer wordt aangestoken?
…u zich hier voor op kunt geven?
…u maar even de pagina eerder in deze Hurksprong moet checken voor info?
…er nu voldoende Wist-u-datjes zijn?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}