3

juli

Wist u dat…?

door Auto // in Nieuws

…er dit maal heel veel ‘Wist u dat’-jes zijn?

…ze gaan over vele activiteiten?

…als u nieuwsgierig bent even door moet klikken?

…u dit natuurlijk heel snel gaat doen?

… er bewaakt is bij het Leede concert?

… de vlet toen geen verlichting had?

… ze toen met een telefoon verlichting gecreërd hebben?

… ze politie tegenkwamen?

… ze bijna geëscorteerd werden?

… de politie dit op het laatste moment toch niet zo zag zitten?

… de vlet zonder verlichting toch door mocht varen?

 

… er een hoop mooie prijzen te winnen waren tijdens de Pinkster Bingo?

… Marieke dit jaar weer een hoop prijzen in de wacht heeft gesleept tijdens de Pinkster Bingo?

… het hele grasveld voor ”De Klos” vol heeft gestaan met allemaal auto’s?

… er 1 asociale auto hem voor de ingang van ”De Klos” had gezet?

… de bestuurder de deur over het hoofd had gezien?

… de bestuurder naast de deur uitstapte en dit onmogelijk was om over het hoofd te zien?

 

… Danny gewapend met een slagroombus door de Klos liep?

… hij op zoek was naar een slachtoffer?

… Linda zich eerst aanbood als vrijwilliger?

… Danny gebeten is ondanks dat hij gewapend was met slagroom?

… dit niet kwam door een mug?

… het prikbeest Van Oosten van achternaam heette?

… dit natuurlijk geen Linda was?

… dit alleen maar zo leek?

… Danny toen ook nog geslagroomworsteld heeft met Ellie?

 

… er een bewaking is geweest met een (bijna)reanimatie?

… dit gebeurde bij het Pinksterevenement op zondag?

… Robin toen alleen stond?

… hij toen heel goed gehandeld heeft?

… als u meer wilt weten even snel naar het artikel in deze Hurksprong moet gaan?

 

… de LRB met twee boten aanwezig was bij de Peurbakkentocht 2011?

… er ook daadwerkelijk hulpverlening is verricht?

… er zelfs een persbericht verscheen?

… dit persbericht ook in deze Hurksprong staat?

 

… zaterdag 25 juni afzwemmen was voor de Zwem ABC diploma’s?

… bijna het voltallige bestuur langs is geweest?

… Remco te laat was om af te zwemmen?

… hij wel netjes in kleding langs kwam?

… Remco toch door de instructie te water is geslingerd?

… hij alleen geen droge kleding mee had genomen?

… wel een paraplu bij zich had?

… schoenen met een blauw zwembadhoesje eromheen goed blijven drijven?

… Remco toch maar snel zijn eigen schoenen ging redden?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}