4

mei

Wist u dat…?

door Auto // in Nieuws

Wist u dat…?

… Het bewakingseizoen weer gestart is?

… Er tijdens de Voorkaag al weer bewaakt is?

… Daphne, Jeffrey, Danny, Remco, Martha, Patrick, Rik en Cheraine hier bewaakt hebben?

 

… Martha niet helemaal wakker meer was na het opruimen van het parcourse?

… Ze namelijk vroeg of er nog wedstrijden gevaren gingen worden, nadat ze net het parcourse hadden opgeruimd?

… Patrick alle wist u datjes die hij bedacht had weer vergeten was?

… We ze nu ineens weer heel snel moesten gaan bedenken tijdens de vergadering van Redactie?

… Hij ze toen echt niet meer kon bedenken?

… Dit eigenlijk een beetje dom is? 😛

 

… Er tijdens Koninginnedag ook bewaakt werd?

… Levitas hier blij mee was?

… We hen hebben geholpen door veilig vaarwater te creëren?

… De Commissie Promotie ook aanwezig was?

… We zo de brigade weer goed konden promoten?

… Er mensen flauw vielen toen ze bij de stand stonden?

… Onze LRB’ers toen hun EHBO kwaliteiten weer konden laten zien?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}