8

november

Wist u dat…?

door Auto // in Nieuws

…Remco graag dingen afkort?
…hij het kort namelijk beter vindt?
…wist u dat FYI, For Your Information betekent?
…niet alle bestuursleden dit wisten?
…het bestuur actief stukjes aan het schrijven is geweest?
…de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zorgden voor kopij?
…de redactie hier erg blij mee is?
…de secretaris van de vereniging is gaan lesgeven?
…de secretaris van de vereniging een laptop gaat aanschaffen?
…hij zo zijn e-mail sneller kan beantwoorden?

…het bestuur nog een vrouwelijke medebestuurder zoekt?
…het liefst zelf meerdere?
…dit ook gewoon als algemeen bestuurslid kan?
…het bestuur nog twee vacatures heeft?

…we in 2011 een BBS krijgen?
…deze wordt gesponsord door de Leidse Hogeschool?
…we in 2011 een nieuwe website krijgen?
…deze wordt gesponsord door Mantix Nederland?

…Rob, de voorzitter, komende maand al 31 wordt?
…hij nog steeds vrijgezel is?
…hij of een vriendin wil voor zijn verjaardag of een nieuwe toupet?

…de Commissie Activiteiten een nieuw commissie lid kan verwelkomen?
…Pauline namelijk is toegetreden?
…de Commissie Activiteiten nog meer leuke gezellige leden zoekt?

…we het laatste stukje barkruk gevonden hebben?
…de instellingen van de beamer weer juist gezet zijn?
…er nu geen nieuwe lamp nodig is?
…de opleiding EM weer op 12 november gaat beginnen?

…we vanaf januari elke maand een clubblad gaan uitbrengen?
…deze alleen per e-mail wordt verspreid?
…er ook gedacht is aan de leden die hem per post willen ontvangen?
…die hem gewoon nog om de maand krijgen?

…je 8 verschillende tosti’s hebt kunnen eten in het clubhuis?
…dit helaas niet elke week is?
…het clubhuis wel elke week open is voor een hapje en een drankje?
…alle leden meer dan welkom zijn op vrijdag vanaf 21:00 uur?
…de commissie Bar nog altijd op zoek is naar nieuwe barleden?
…zij zich kunnen aanmelden via bar@lrb.nu

…de beleidsplanvergadering een vervolg krijgt op 14 december?
…Pieter dan weer voor 5 commissies en 1 werkgroep mag presenteren?
…de beleidsplannen ingaan op 1 januari 2011?
…de Werkgroep Information Technology (WIT) nu ook bekend raakt bij de meeste kaderleden?
…de WIT nu ook bekend is bij haar bestuursbuddy (BB)?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}