11

juli

Wist u dat…?

door Auto // in Nieuws

…Pieter graag buiten wilde frituren?
…hij vergat eerst de frituurpan buiten neer te zetten?
…dit duidelijk zichtbaar is bij het clubhuis?

…de Leidse ReddingsBrigade in Den Haag heeft bewaakt?
…het nog lastig was om op te komen?
…de lichten het niet deden?
…dat er van Remon tussenstukje geleend kon worden?
…de Leidse redders daardoor toch naar huis konden?

…Jeffrey Veldt een nieuwe baan heeft?
…u deze aan de vragenlijst van het vorige clubblad kan toevoegen?
…hij bij de BP aan de A44 werkt?
…u korting krijgt als u Jeffrey’s naam noemt?

…we een flatscreen hebben gekregen van de papa van Daphne?
…Jeffrey een bekeuring heeft gekregen van de politie Leiden?
… hij geeen 160 liter benzine in zijn auto mocht ontvangen

…Cor alle salades heeft gemaakt voor de BBQ?
…Rene al het vlees geregeld heeft voor de BBQ?
…Danny al het hout geregeld heeft voor de BBQ?
…Danny en Jeffrey al het drinken geregeld hebben?
…wij ze hiervoor willen bedanken?
…Reinier een ere officalschap heeft ontvangen van de bond?
…dit tijdens de BBQ bekend gemaakt werd?

…het laatste glazen raam uit het clubhuis gesneuveld is?
…we dit zelf niet hebben gedaan deze keer?
…de dader echter nog steeds onbekend is?

…Pieter en Rianne bijna bekeurd waren op de boot?
…ze er namelijk iets te veel in op ging?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}