7

maart

Wijziging contributiebetaling

door Auto // in Nieuws

Beste leden, ouders of verzorgers,

Met ingang van 1 juli 2012 wordt vanuit de LRB de betalingsperiode van de contributie aangepast. Dit betekent dat in het vervolg de volgende betaaldata worden gehanteerd voorafgaand aan de zwemperiode.

Betaling van het zwemmend lidmaatschap, periode eerste halfjaar:

Incasso: rond 1 januari
Acceptgirokaart: betaling voor 1 januari

Betaling van het zwemmend lidmaatschap, periode tweede halfjaar:

Incasso: rond 1 augustus
Acceptgirokaart: betaling voor 1 augustus

Betaling van het niet zwemmend lidmaatschap/kaderlidmaatschap/EHBO lidmaatschap:

Incasso: rond 1 januari
Acceptgirokaart: betaling voor 1 januari

LET OP: Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde lidmaatschapsgeld zal er geen toegang plaatsvinden tot het zwembad en/of verenigingsactiviteiten.

Vergoeding van het lidmaatschap door een derde.
Wanneer u het lidmaatschap van de LRB bij een derde declareert (uw zorginstelling of sociale dienst etc.) kunt u het lidmaatschap door middel van de contributiefactuur* en een kopie van uw bankafschrift aantonen. U heeft hiervoor geen aparte verklaring van de vereniging nodig.

Contributiefactuur digitaal ontvangen (alleen bij incassobetaling).
Betaalt u per incasso en ontvangt u nog geen factuur? Stuur dan een e-mail naar penningmeester@lrb.nu met als onderwerp: ‘Factuur lidnummer …**’. U zult dan in het vervolg automatisch de contributiefactuur op dit e-mailadres ontvangen.

Lidmaatschap beëindigen.
Wilt u het lidmaatschap beëindigen, dan kunt u dit doen door aan de balie van het zwembad een opzegformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar penningmeester@lrb.nu. Uw opzegging dient een maand voor aanvang van de nieuwe periode te zijn ontvangen (1 juni of 1 december).

* De contributiefactuur zit standaard bij de acceptgirokaart. Betaalt u per incasso dan kunt u deze per e-mail ontvangen.  Zie “Contributiefactuur digitaal ontvangen (alleen bij incasso betaling)”
** Het lidnummer vindt u terug op de lidmaatschapskaart.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}