30

januari

Werkbezoek Tweede Kamerleden aan Reddingsbrigade Nederland

door Auto // in Nieuws

Maandag 30 januari hebben VVD-kamerleden Ockje Tellegen (veiligheid) en Leendert de Lange (zorg) een bezoek gebracht aan Reddingsbrigade Nederland. Tijdens dit bezoek werd vooral stilgestaan bij de discussie over het voortbestaan van de Nationale Reddingsvloot, Tellegen heeft daar met Nine Kooiman (SP) een motie voor ingediend die kamerbreed gesteund is. De komende weken nemen veiligheidsregio’s een besluit over het overnemen van de financiering van de vloot van het Rijk.

De beide Kamerleden waren onder de indruk van de dagelijkse inzet van zoveel vrijwilligers om Nederland op en rond het water veiliger te maken. Ook  het unieke gegeven dat 1000 professioneel opgeleide vrijwilligers van de Nationale Reddingsvloot al 60 jaar belangeloos klaar staan voor hun medemens, werd opnieuw onderstreept. Tellegen en De Lange spraken hun waardering hiervoor uit.

Tegelijk waren beide politici verbolgen over het feit  dat we in Nederland blijkbaar niet in staat zijn een dergelijk goed functionerend instituut overeind te houden zonder te verzanden in bestuurlijke discussies. ‘Iets wat goed is, zijn meerwaarde dag in dag uit bewijst, moet blijven. Steek de koppen bij elkaar en regel het’™ .

De beide Kamerleden zullen de nieuwe minister Blok wijzen op   de Kamerbreed aangenomen motie en roepen de Veiligheidsregio’™s op zo snel mogelijk  tot een duurzame financiering voor de Nationale Reddingsvloot te komen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}