9

februari

Veiligheidsregio Groningen en Reddingsbrigade slaan de handen ineen

door Auto // in Nieuws

De Veiligheidsregio Groningen en de Reddingsbrigade vormen vanaf heden samen een regionale reddingsgroep, die snel en flexibel in actie kan komen bij overstromingsgevaar, crises en voor de beveiliging van evenementen op en rond het binnenwater. Dat is de kern van de overeenkomst die 8 februari door Koen Breedveld (directeur Reddingsbrigade Nederland) en Wilma Mansveld (directeur Veiligheidsregio Groningen) in het bijzijn van vrijwilligers van de lokale reddingsbrigades werd bekrachtigd.

Nationale reddingsvloot
De 22 veiligheidsregio’™s in Nederland, waar overstroming tot de risico’™s behoort, zijn  verantwoordelijk voor de organisatie en inrichting van een landelijke reddingsvloot voor watercrises en overstromingen. De Nationale Reddingsvloot bestaat uit een samenstel van regionale reddingsgroepen. Een regionale reddingsgroep bestaat uit minimaal 4 vaartuigen die geschikt zijn voor inzet bij watercrises en overstromingen. De totale Nationale Reddingsvloot bestaat uit 88 vaartuigen. Deze zal van het voorjaar worden gepresenteerd.

Veiligheidsregio Groningen
Per veiligheidsregio is bepaald hoe de regionale reddingsgroep is samengesteld.  Het bestuur van Veiligheidsregio Groningen heeft eind juni gekozen voor een ‘mix’™ van vaartuigen van de Veiligheidsregio en de Reddingsbrigade. De Reddingsbrigade levert twee vaartuigen (Damster Reddingsbrigade uit Appingedam en de Groninger Reddingsbrigade ) en Veiligheidsregio Groningen levert twee vaartuigen van de Groningse Brandweer. Op verzoek van de Veiligheidsregio Drenthe is ook het vaartuig van de Drentse reddingsbrigade uit Nijeveen in de overeenkomst meegenomen. Directeur Koen Breedveld: ‘Wij zijn blij deze stap tot samenwerking met de Veiligheidsregio Groningen te hebben mogen zetten. Door het hele land heen zijn reddingsbrigades actief om Nederland veilig te laten genieten van het water. Daartoe zijn onze 5.000 actieve vrijwilligers opgeleid, leren we ze wat ze kunnen doen als er een grote overstroming plaatsvindt en zorgen we ervoor dat ze zijn uitgerust met het goede materieel en de juiste boten. Maar als er zich echt een grote ramp voordoet, is het essentieel dat onze mensen goed kunnen samenwerken met andere partijen waaronder de brandweer. Bovendien hebben we op zo’™n moment keihard alle mankracht en materieel nodig. Daarom zijn we zo blij met de samenwerking!’

Samenwerking
Veiligheidsregio Groningen ziet de Reddingsbrigade als belangrijke maatschappelijke partner. Directeur Wilma Mansveld: ‘Naast inzet voor de Nationale Reddingsvloot streven we ook naar gezamenlijke inzet bij een van de vele evenementen in onze waterrijke provincie. En wat ik prachtig vind: samen hebben we zo nog meer betrokken vrijwilligers die een bijdrage leveren aan een veilige regio Groningen!’

Reddingsbrigade Nederland is momenteel hard bezig om met alle veiligheidsregio’™s de krachten te bundelen en samen te zorgen dat Nederland paraat staat, mocht er zich een grootschalige overstroming voordoen. Ook op lokaal niveau gebeurt er echter van alles, van evenementen op het water tot auto’™s die te water raken, en ook daarvoor is het van groot belang dat alle partijen die daarin een rol kunnen spelen, zo goed mogelijk samenwerken. Deze samenwerking is daarin een zeer waardevolle eerste stap.

Voor meer informatie over de rol van Reddingsbrigade Nederland inzake waterhulpverlening en rampenbestrijding kunt u contact opnemen met Bernard Korte via bkorte@reddingsbrigade.nl  

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}