3

mei

Vanuit het bestuur…

door Auto // in Nieuws

 

 

Een van de goede voornemens van het bestuur is, de leden wat meer te laten weten van wat er in bestuur allemaal omgaat. Geen zware besluiten, zeker geen vertrouwelijke zaken, maar meer een algemeen beeld van waar we allemaal mee bezig zijn. Aangezien (hopelijk) de schrijver/schrijfster van het verhaal steeds zal wisselen, zal dit stuk er steeds weer anders uit zien. Als ervaren Hurksprongvuller mocht ik de spits afbijten.

 

Vraag is natuurlijk: wie zitten er nou in het bestuur? Sinds de laatste Algemene Ledenvergadering is de samenstelling als volgt:

Rob Hogendorp                Voorzitter
Remco Streefland            Secretaris
Michel Boom                    Penningmeester
Marieke van Vegten         Bestuursvertegenwoordiger Technische (opleidingen) & Promotionele Zaken
René Boeff                      Bestuursvertegenwoordiger Facilitaire zaken
Maarten Kluts                  Bestuursvertegenwoordiger Technische Zaken (bewakingen)
Leanne van Vegten          Neemt volgend jaar de bestuursvertegenwoordiging Promotionele Zaken over
En dan komen we nog 2 mensen tekort…

Op 11 april werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. De secretaris probeert in deze Hurksprong een kort verslag te schrijven, dus daar ga ik niet al te diep op in. Wat het bestuur betreft, was het een goede vergadering. Hij duurde niet te lang, de sfeer was goed en er werden goede, kritische vragen gesteld. Er werden een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet. De grootste volhouders dit jaar waren Richard van Koetsveld van Ankeren en ondergetekende, beide goed voor 35 jaar lidmaatschap.

Ook  werden er vier medewerkers benoemd tot Lid van Verdienste. In willekeurige volgorde:
–      Karel Boeff, voor zijn zeer lange inzet achter de balies, bestuur en verzorging van geluid
–      Tineke Westerhoven, als waardering voor vele jaren les geven, promotie en baractiviteiten
–      Jannie Batist, zij zit al achter de balie van het Vijfmeibad zolang we daar zwemmen.
–      Ellie van Oosten, als dank voor al haar activiteiten als penningmeester. Verder zit ook zij al geruime tijd achter de balie van de Zijl.

Een week later was het alweer tijd voor de bestuursvergadering. Aangezien we een lange vergadering verwachtten, met veel punten, begonnen we al om half zeven. Een tijd, die gezien de verkeerschaos van deze dinsdag door verschillende bestuursleden met moeite gehaald kon worden. Gelukkig was er voor eten gezorgd. De vergadering was om half elf afgelopen, een aardig lange zit dus.

Op de agenda stonden onder andere de nabespreking van de ledenvergadering, financiele zaken, allerlei punten vanuit de commissies en werkgroepen, geplande activiteiten en ontwikkelingen binnen Reddingsbrigade Nederland en bij onze buurbrigades.

Een punt wat heel erg zwaar klinkt, was de status van het RVR-convenant. RVR staat voor Regionale Voorziening Reddingsbrigades. Kort door de bocht is dit een overeenkomst tussen reddingsbrigades uit de regio, gemeentes en hulpinstanties over de inzet van de reddingsbrigades bij rampen. Het gaat hier te ver om hier diep op in te gaan, maar de bedoeling is dat de deelnemende reddingsbrigades bij rampen binnen korte tijd een boot met getrainde bemanning kunnen leveren voor de hulpverlening. De LRB kan dit nog niet. Wel willen we er aan gaan werken om dit voor elkaar te krijgen. Daarom zullen we bij dit convenant alleen een intentieverklaring tekenen, waarin we aangeven dat we in de toekomst hieraan mee willen gaan werken.

Vragen kunnen natuurlijk altijd gesteld worden aan het bestuur. Aangezien alle bestuursleden hun LRB-werk naast hun dagelijkse werkzaamheden moeten uitvoeren, gaat dit het makkelijkste gaat dit per e-mail: B@lrb.nu. In de zwembaden en op vrijdagavond in de Klos is er ook meestal wel iemand van het bestuur aanwezig. Hoewel de Klos ook een telefoon heeft (071-5156672), is het niet handig om via dit nummer om informatie te vragen. Een antwoord kan dan lang op zich laten wachten omdat de voicemail niet dagelijks wordt afgeluisterd.

Namens het bestuur,

René Boeff.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}