15

mei

Van de voorzitter

door Auto // in Nieuws

 Beste allemaal,

Nog even en dan breekt de zomervakantie aan. Maar voordat het zover is, staan er nog verschillende activiteiten op het programma van het bestuur. Eén van deze zaken is het bespreken van het beleidsplan met alle commissies. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 april jongstleden is het beleidsplan, dat door het bestuur is opgesteld, gepresenteerd aan de leden. Het beleidsplan is opgesteld voor de komende 5 jaar en heeft onder andere tot doel om het aantal juniorleden binnen de vereniging te verhogen en de bestaande leden te binden aan de vereniging. Door samen met de commissies te kijken naar de bijdrage die geleverd kan worden aan het beleidsplan, is het van belang om tot een gespecificeerd actieplan per commissie te komen. De visie van het bestuur wordt zodoende geïntegreerd binnen alle commissies van de vereniging.

 Een andere doelstelling in het beleidsplan is een mogelijke deelname in de veiligheidsregio Hollands-Midden. Kort geleden heeft het eerste verkennende gesprek hierover plaatsgevonden met beleidsadviseurs van de veiligheidsregio, directie Reddingsbrigade Nederland, KNRM, Kustwacht en bestuur van de reddingsbrigades in de regio. In dit verkennende gesprek is van gedachten gewisseld over de mogelijkheden op het gebied van inzet bij rampen en crisisinzet. Voor de zomervakantie zal er een tweede gesprek plaatsvinden.

Een ander punt dat nog op het programma staat de komende periode is dat er weer examens gehouden worden zowel voor het Zwem ABC als zwemmend redden. Vanuit het bestuur willen wij iedereen heel veel succes toewensen met het afzwemmen voor zijn of haar diploma.

Niet onbelangrijk om te melden is het feit dat bestuur zeer opgetogen is dat er een opvolger gevonden is voor onze penningmeester Ellie van Oosten. Zij wil het na vele jaren penningmeesterschap rustiger aan gaan doen. Michel Boom is bereid gevonden om het penningmeesterschap op zich te nemen. De Algemene Ledenvergadering heeft Michel benoemd zodat hij medio september het stokje van Ellie zal overnemen. Ik wil Michel dan alvast van harte welkom heten in het bestuur en hem veel succes toewensen met het uitvoeren van zijn functie.

Tot slot wil ik alle medewerkers (vrijwilligers) van de Leidse Reddingsbrigade heel veel succes toewensen de komende periode. Tenslotte zouden we zonder deze vrijwilligers geen bestaansrecht hebben.

Met vriendelijke groet,

Rob Hogendorp
Voorzitter

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}