4

januari

Van de Voorzitter

door Auto // in Nieuws

Beste leden,

Allereerst wil ik iedereen de allerbeste wensen toewensen voor het nieuwe jaar!

Het jaar 2011 hebben we alweer achter ons gelaten. We kunnen als vereniging terug kijken op een overwegend succesvol jaar waarin de LRB bijvoorbeeld € 3.600,- in de wacht heeft gesleept met het Rabobankwensenfonds voor de aanschaf van nieuw meubilair voor in het clubhuis. Er zijn vele honderden stemmen uitgebracht op de wens van onze vereniging! Een ware topprestatie die geleverd is!

De Leidse Reddingsbrigade heeft dit jaar voor het eerst ook meegedaan met Serious Rescue, een vaartocht van Almere naar Leiden om geld in te zamelen voor het glazenhuis dat december jl. in Leiden stond. Met 21 reddingsboten, inclusief de ploeg van de LRB, is de tocht afgelegd met soms hagelbuien en windstoten onderweg. Al met al een zeer groot succes omdat er in totaal met alle reddingsbrigades bij elkaar € 12.500,- is ingezameld voor het goede doel, namelijk moeder die getroffen zijn door oorlog of conflicten. De LRB heeft haar steentje bijgedragen door geld in te zamelen met sponsorzwemmen in de zwembaden.

Na afloop van het bewakingsseizoen hebben we helaas moeten vaststellen dat onze snelle reddingsboot nodig aan vervanging toe is. Het geld van de Grote Clubactie wordt daarom besteed aan de aanschaf van een nieuwe boot. De Commissie Bewakingen onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een nieuwe boot. Er zullen ook sponsors gevonden moeten worden om de nieuwe boot te financieren, omdat dit een grote investering is die niet volledig door de vereniging gedragen kan worden. Ideeën om geld in te zamelen of voor sponsoring zijn natuurlijk van harte welkom bij het bestuur.

Eind november bereikte ons ook het droevige bericht dat André Immink was overleden. André was ruim 34 jaar lid van de LRB en sinds een aantal jaar erelid van de vereniging. In de periode van zijn lidmaatschap was hij actief betrokken bij de vereniging en was hij hét gezicht van de Commissie Wedstrijden, verzorgde hij wedstrijdtrainingen, ging hij mee met elke wedstrijd en gaf jarenlang EHBO cursus. Wij wensen zijn vrouw Jannie en zoon Erik heel veel sterkte toe.

Het bestuur is de afgelopen periode druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe jaar. De commissies hebben hun budget en actieplan opgesteld waarna het bestuur de begroting kon opstellen. We kunnen als bestuur vaststellen dat de vereniging erg ambitieus is omdat er weer heel veel initiatieven en activiteiten bij de commissies op de agenda staan! Een belangrijke gebeurtenis voor de LRB is dat binnenkort het convenant getekend zal gaan worden met de Veiligheidsregio Hollands-Midden. Door het convenant te ondertekenen wordt er een belangrijke stap gemaakt richting de professionele hulpverlening bij rampen en calamiteiten op en rondom het water. De LRB gaat zich inspannen om een ploeg samen te stellen die 24/7 inzetbaar zal zijn in de toekomst. Daarom is het ook van belang dat we snel tot aanschaf van de nieuwe reddingsboot kunnen overgaan. Ook dit wordt een toonaangevende stap in de geschiedenis van de LRB.

Wordt vervolgd!

 

Met vriendelijke groet,

Rob Hogendorp– Voorzitter

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}