8

november

Van de voorzitter

door Auto // in Nieuws

Beste LRB’ers,

De donkere dagen voor kerst zijn inmiddels weer aangebroken. Dit betekent dat we bijna het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en Oud & Nieuw zullen vieren. Maar naast deze feestdagen vinden er binnenkort ook nog zwemexamens plaats in het zwembad. De komende periode worden daarvoor nog de laatste voorbereidingen getroffen en de puntjes op de i gezet om alle kinderen die afzwemmen voor te bereiden op het examen. Wij willen iedereen alvast heel veel succes toewensen!

Op 13 en 14 november organiseert de Commissie Bewakingen een bewakingsweekend voor leden vanaf brevet 6. Tijdens dit spectaculaire weekend wordt er met meerdere boten geoefend met varend redden op het water en het verlenen van Eerste Hulp Aan Drenkelingen (EHAD) en andere slachtoffers. Een leuk en leerzaam evenement waar altijd veel animo voor is.

Ik heb net al aangegeven dat het bijna Sinterklaas is. Ook bij de Leidse Reddingsbrigade komt de Sint langs en wel op zondag 28 november aanstaande. Voor meer informatie zie elders in de Hurksprong of op www.LRB.nu

Vorige maand bereikte ons het droevige bericht dat Karel de Bruin, erelid van de LRB, helaas is overleden op 82 jarige leeftijd. Karel is in 1963 lid geworden van de LRB en heeft sindsdien verschillende functies vervuld, waaronder voorzitter van de vereniging. Ook spande hij zich in voor de bond, Reddingsbrigade Nederland. Niet lang hierna kregen wij nogmaals erg droevig nieuws toen wij ook vernamen dat zijn vrouw, Johanna de Bruin-Jorna, ook was overleden. Wij wensen hun familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van het dubbele verlies.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van april jl. heeft het bestuur het beleidsplan gepresenteerd aan de leden met daarin de visie van het bestuur voor de komende 5 jaar. Om daar concrete invulling aan te geven heeft het bestuur aan alle commissies gevraagd om na te denken over de bijdrage die elke commissies kan leveren. Alle commissies hebben een plan opgesteld en deze eind oktober gepresenteerd. Zodoende willen wij bewerkstelligen dat alle commissies een focus hebben voor de komende jaren en dat er nog meer samengewerkt wordt tussen de commissies onderling. Er zijn veel goede ideeën de revue gepasseerd tijdens deze sessie. Daarom is er medio december een vervolgafspraak gemaakt. De planning is dat er vanaf 1 januari 2011 gestart kan worden met het nieuwe beleidsplan. Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Rob Hogendorp, voorzitter LRB

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}