7

maart

Van de Secretaris

door Auto // in Nieuws

De winter is bijna voorbij, het voorjaar dient zich al aan. Binnenkort gaan de bewakingen bij de diverse evenementen  ook weer van start.

Voor het bestuur is dit een van de belangrijkste periodes van het jaar. De begrotingen van alle commissies heeft het bestuur binnengekregen en verwerkt. Zodat de algehele begroting met alle andere financiële stukken gepresenteerd kan worden op de komende Algemene Leden Vergadering op 16 april a.s.. De uitnodiging voor deze vergadering vindt u verderop in dit clubblad. 

Ook staan er weer een behoorlijk aantal activiteiten de komende weken voor de deur. Zo is er op 17 maart NL Doet. Onze brigade doet hier ook aan mee. Er wordt deze dag in en om het clubhuis geklust. Dus als u nog niet weet wat u deze dag wilt doen bent u van harte welkom in ons clubhuis. 
Een ander activiteit is de jaarlijkse Paasbingo. Deze zal gehouden worden op zaterdag 31 maart. Hier zijn leuke prijzen te winnen. 

Een droevige gebeurtenis was het bericht van het overlijden van het erelid Willem Nolles. Dhr Nolles is jarenlang zeer actief geweest binnen de brigade en heeft in die tijd diverse functies bekleed, waaronder die van penningmeester. Wij wensen Leo, Annemarie en de familie veel strekte toe met dit verlies.  
Een andere droevige gebeurtenis was het plotselinge overlijden van Marc van Oosten. Marc was de zoon van onze voormalige penningmeester, zijn overlijden was een schok voor iedereen. Marc die ondanks zijn handicap vol in het leven stond en van elke dag genoot, was een graag geziene gast op de diverse activiteiten van de brigade. Wij wensen Ellie, Linda en de familie heel veel sterkte met dit verlies en de verwerking ervan.

Tot slot wil ik u er op wijzen dat ivm Goede Vrijdag er op 6 april 2012 geen zwemmen is.

Met sportieve groeten,

Remco Streefland

Secretaris

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}