5

november

Stel je eens voor… Bestuur

door Auto // in Nieuws

Nadat alle commissies zich hebben voorgesteld in de voorgaande clubbladen, kan het bestuur niet achterblijven natuurlijk! Zoals bij iedere vereniging, is er ook bij de Leidse Reddingsbrigade (LRB) een bestuur actief. Ook wij stellen ons graag even aan u voor…

 

Momenteel bestaat het bestuur van de LRB uit 7 personen, te weten:

  • Rob Hogendorp – Voorzitter
  • Marieke van Vegten – Secretaris / Bestuurslid Opleidingen
  • Michel Boom – Penningmeester
  • Maarten Kluts – Bestuurslid Bewakingen
  • Rene Boeff – Bestuurslid Wedstrijden
  • Leanne van Vegten – Bestuurslid Promotionele Zaken
  • Remco Streefland – Bestuurslid Facilitaire Zaken

De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn samen het dagelijks bestuur van de vereniging. Zij hebben regelmatig contact met elkaar, om de LRB zo goed mogelijk te besturen.

De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiën. Hij int de contributie en regelt alle andere zaken omtrent betalingen. Hij is ook verantwoordelijk voor de begroting die jaarlijks opgesteld wordt. Dit gebeurt in samenspraak met de commissies, die ook hun wensen kenbaar mogen maken.

De secretaris is verantwoordelijk voor het beantwoorden van de post, en tegenwoordig natuurlijk ook veel e-mail. Zij is ook degene die tijdens de bestuursvergaderingen notuleert en jaarlijks het jaarsverslag samenstelt. Als u contact met het bestuur zoekt, zult u waarschijnlijk van haar antwoord krijgen. En als het bestuur zich moet voorstellen in het clubblad, wordt ook de secretaris gevraagd om het stukje te schrijven.

De voorzitter is degene die de bestuursvergaderingen voorzit. Hij is ook eindverantwoorlijk voor de gehele vereniging.

Maar wat doet het bestuur nu? Het bestuur vergadert eenmaal per maand, op de derde dinsdag van de maand. Het bestuur heeft altijd een vast puntenlijstje wat besproken wordt. Voorbeelden daarvan zijn geplande activiteiten, financiën, leden en alle commissies worden langs gelopen. 

Bij de geplande activieiten kijken we of aanwezig moeten zijn, zoals bijvoorbeeld examens. We spreken af, wie er naar toe gaat. Bij financiën bespreken we bijvoorbeeld hoe het met de betalingen gaat, is alle contributie betaald, of moeten we nog contact zoeken met mensen?

Bij het punt leden bespreken we of er nog leden zijn, die bijvoorbeeld ziek zijn, zodat we een kaartje kunnen sturen. En natuurlijk lopen we alle commissies even langs. Wat zijn hun wensen en plannen de komende tijd? Zijn er nog zaken die we als bestuur kunnen ondersteunen?

Al met al proberen we de vereniging soepel te laten verlopen. Alle opleidingen, bewakingen en andere activiteiten moeten goed worden uitgevoerd door onze vrijwilligers. We ondersteunen en grijpen in waar nodig.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}