28

juli

Ruim 1.000 hulpverleningen per week voor de Reddingsbrigade

door Auto // in Nieuws

De Reddingsbrigade kwam in de afgelopen week 1.417 keer in actie. 54 keer was dat voor een redding uit een levensbedreigende situatie. In totaal komt het aantal hulpverleningen in de zomerperiode tot nu toe op 4.151, een gemiddelde van ruim 1.000 hulpverleningen per week. Er werden al 182 mensen uit een levensbedreigende situatie gered. Zorgelijk is dat in de eerste weken van de zomervakantie al 4 mensen omkwamen bij een zwemongeval. Dit gebeurde op plaatsen waar geen gekwalificeerd toezicht van de reddingsbrigade is. Reddingsbrigade Nederland pleit voor een landelijke registratie van zwemongevallen in open water, om steeds beter te kunnen beoordelen hoe deze kunnen worden voorkomen.

Om iedereen veilig van het water te kunnen laten genieten, zijn de vrijwilligers van de Reddingsbrigade vele uren preventief actief op het strand en bij recreatiegebieden. Zij geven preventief advies of waarschuwen ze badgasten voor gevaarlijke situaties in en om het water. Indien nodig kunnen zij zeer snel optreden om mensen uit een gevaarlijke situatie te kunnen redden. Niet bij elke zwemlocatie is deze vorm van toezicht en hulp aanwezig. Ook wordt niet overal bijgehouden hoeveel en welke soort ongevallen er plaatsvinden.

De Reddingsbrigade signaleert al jaren een trend van toenemende aantallen ernstige ongevallen, met name als gevolg van afnemende zwemvaardigheid. Vorig jaar was sprake van een tragisch dieptepunt met 19 dodelijke zwemongevallen. Directeur Raymond van Mourik spreekt van een ‘sluipende ramp’™. ‘Hoeveel dodelijke slachtoffers zijn er nodig voor we maatregelen nemen om de veiligheid van zwemlocaties en de zwemvaardigheid actief te gaan verbeteren?’™ Hij pleit daarom in de eerste plaats voor een landelijke registratie van alle ongevallen, zodat cijfers meer duidelijkheid geven over locaties, oorzaken en omstandigheden waardoor (dodelijke) zwemongevallen plaatsvinden. ‘Daarmee kan ook beter onderbouwd worden welke preventieve maatregelen nuttig en effectief zijn’™, aldus Van Mourik.

Voor de komende week is wisselvallig weer voorspeld.  De Reddingsbrigade wil Nederland graag van het water laten genieten en adviseert daarom vooral te recre«ren op plaatsen waar gekwalificeerd toezicht is. Kijk verder goed op de strandborden die bij de strandopgang staan. Let op de vlaggen bij de reddingsbrigadepost en neem de waarschuwingsborden voor gevaarlijke stromingen en muien in acht. Drink daarnaast voldoende water bij warm weer om onwel wordingen te voorkomen en smeer voldoende in tegen verbranding van de huid. Let tot slot goed op je kind, want die kan in de drukte in een fractie van een seconde uit het zicht verdwenen zijn.

De 1.417 hulpverleningen van de Reddingsbrigade in de afgelopen week nader gespecificeerd:

–          56 keer  voor zwemmers in de problemen;

–          28 keer  werden opvarenden geholpen;  waarvan het 14 keer kitesurfers betrof

–          117 kinderen werden herenigd met ouders/verzorgers;

–          1.177 keer werd er Eerste Hulp verleend; 

–          34 keer stonden de vrijwilligers  van de Reddingsbrigade klaar voor ondersteuning aan de collega’™s van overige hulpdiensten;

–          5 keer kwam de Reddingsbrigade in actie voor een dier in de problemen.

In totaal was er bij 54 acties sprake van een redding uit een levensbedreigende situatie.

Voor tips van de Reddingsbrigade om met het mooie weer veilig van een dagje aan het water te genieten kijk op www.reddingsbrigade.nl/tips-en-vrije-tijd/  

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}