8

november

Reddingsbrigades oefenen op recreatieplas Rhederlaag

door Auto // in Nieuws

Al enkele dagen heeft het stevig geregend in het bovenstroomse gebied van Giesbeek en omgeving. Het waterpeil stijgt in de rivier de IJssel en de lager gelegen gebieden worden bedreigd door een overstroming. Bewoners vluchten naar de hoger gelegen dijken en moeten met spoed worden ge«vacueerd. Uit een aantal regio’™s worden reddingsbrigades opgeroepen om een evacuatie van de bewoners zo spoedig mogelijk in gang te zetten en zo goed mogelijk te laten verlopen.

Dit is het scenario dat  aanstaande zaterdag 11 november zal worden geoefend tijdens de Landelijke Rampenoefening ‘Bovenstroom’ van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland. Op diverse locaties op en langs recreatieplas Rhederlaag rondom Giesbeek worden reddingsgroepen van de Nationale Reddingsvloot geconfronteerd met realistische hoogwaterscenario’™s. Zo’™n 80 lifeguards van 20 reddingsbrigades afkomstig uit Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Utrecht en Gelderland nemen deel aan de  hoogwateroefening. De oefening zal plaatsvinden van 11.00 tot 15.00 uur.

Reddingsbrigade Nederland heeft een formele taak bij rampen, waarvoor zij met het ministerie van Veiligheid en Justitie een convenant heeft afgesloten. Hiervoor heeft Reddingsbrigade Nederland over het gehele land 90 reddingseenheden gestationeerd: de Nationale Reddingsvloot (NRV). Deze vaartuigen zijn speciaal ontworpen voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden met professioneel opgeleide en getrainde bemensing. Deze 1.700 speciaal opgeleide vrijwilligers staan 365 dagen per jaar binnen 1 uur na alarmering klaar voor een eventuele inzet overal in Nederland. Jaarlijks worden er voor deze reddingseenheden rampenoefeningen georganiseerd. Vanaf 2018 gaat de opbouw van de Nationale Reddingsvloot veranderen. Vanaf dat moment wordt de vloot gevormd door varende eenheden van de Reddingsbrigade samen met eenheden van regionale brandweerkorpsen. Het doel van de vloot blijft hetzelfde: verspreid over het land varende reddingseenheden 24/7 operationeel houden voor inzet bij  overstromingen in het land.

Belangrijke oefendoelen tijdens de oefening ‘Bovenstroom’™ zijn het bieden van hulp aan evacuees en het verlenen van eerste hulp aan slachtoffers van de overstroming,  navigatie en verkenning in onbekende gebieden. Omgaan met onbegrip, onwil en hevige emoties van slachtoffers maken ook deel uit van de oefening.

 

 

Deelnemende reddingsbrigades aan de oefening ‘Bovenstroom’™:
Reddingsbrigade Nederland heeft de Nationale Reddingsvloot eenheden in Nederland opgedeeld in 10 gebieden (compagnie«n). Voor de oefening van 11 november zijn de eenheden uit de compagnie«n A, B en C uitgenodigd.

De volgende eenheden uit de Nationale Reddingsvloot oefenen zaterdag 11 november mee in de oefening ‘Bovenstroom’™ op recreatieplas Rhederlaag:

Compagnie A:
– Reddingsbrigade Weststellingwerf
– Reddingsbrigade Nijeveen
– Reddingsbrigade Leeuwarden
– Reddingsbrigade Lemmer
– De Damster Reddingsbrigade (Appingedam)

Compagnie B:
– Reddingsbrigade Deventer
– Apeldoornse Vrijwillige Reddingsbrigade
– Reddingsbrigade Zwolle
– Reddingsbrigade Wierden
– Reddingsbrigade Tiel
– Arnhemsche Vrijwillige Brigade tot het Redden van Drenkelingen
– Culemborgse Reddingsbrigade

Compagnie C:
– Almeerse Reddings Brigade
– Reddingsbrigade IJsselstein
– Vrijwillige Reddingsbrigade Blaricum
– Utrechtse Reddingsbrigade
– Reddingsbrigade Lelystad
– Amersfoortse Reddingsbrigade
– Huizer Reddingsbrigade
– Reddingsbrigade Naarden

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}