16

september

Reddingsbrigade Nederland vereerd met bezoek van de Koning op 100-jarig jubileum

door Auto // in Nieuws

Reddingsbrigade Nederland bestaat vandaag precies 100 jaar. Op 16 september 1917 vond de offici«le oprichtingsvergadering van de Nederlandsche Bond tot het Redden van Drenkelingen (Reddingsbrigade Nederland) plaats op initiatief van vijf reddingsbrigades uit Den Bosch, Amsterdam, Breda, Den Haag en Haarlem. Deze reddingsbrigades werden in de jaren daarvoor opgericht, omdat verdrinkingsongevallen in hun vestigingsplaatsen aanleiding tot het initiatief waren, om mensen die al konden zwemmen te leren hoe hun medemens te redden. Vervolgens is de jarenlang gehanteerde bondsspreuk ontstaan: ‘zolang niet iedereen kan zwemmen, moet elke zwemmer kunnen redden’. Met de oprichting van een overkoepelende bond wilde men uniformiteit brengen in de lesstof en methodes voor het redden van drenkelingen. 100 jaar later is Reddingsbrigade Nederland uitgegroeid tot een landelijke vereniging van 166 aangesloten Reddingsbrigade door heel Nederland

Voorzitter Jan Rijpstra doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van Nederlanders
Nu, 100 jaar later, zijn de vrijwillige lifeguards van de Reddingsbrigade nog steeds van wezenlijk belang om Nederland te laten genieten van het water. De cijfers van afgelopen zomer maakten dat nog eens duidelijk. Zo werden ondanks het matige zomerweer afgelopen zomer ruim 3.800 hulpverleningen uitgevoerd. Daarvan werden 176 mensen gered uit een levensbedreigende situatie. Helaas waren er 15 dodelijke slachtoffers te betreuren als gevolg van een zwemrecreatie ongeval in open water. In bijna alle gevallen was dat in een situatie waarin geen toezicht werd gehouden door de lifeguards van de Reddingsbrigade. Jan Rijpstra, voorzitter van Reddingsbrigade Nederland, onderschrijft dan ook het belang van zelfredzaamheid. ‘Nederland is een waterland, daar moeten we vooral van genieten. Recre«ren in en op het water gaat echter altijd gepaard met risico’™s en die risico’™s moeten we niet onderschatten. Het is niet vanzelfsprekend dat onze vrijwilligers je altijd en overal kunnen redden als je in de problemen bent. Daarom is het belangrijk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en blijft opletten. Reddingsbrigade Nederland gaat daarom in gesprek met relevante partners met als doel om Nederlanders meer bewust te maken van de gevaren van water en wat je zelf kunt doen om het risico te beperken.’™   

De vrijwilligers van de Reddingsbrigade blijven in de toekomst dus hard nodig. Om al die vrijwilligers een hart onder de riem te steken en de tomeloze inzet te ondersteunen was Koning Willem Alexander vandaag aanwezig bij de viering van het jubileum. Hij heeft tevens het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘De redder in nood’™ ontvangen. ‘De redder in nood’ stelt de vrijwilligers voor die zich dag en nacht inzetten voor het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. Het boek beschrijft de geschiedenis van een dynamische Reddingsbrigade. Het is een eerbetoon aan honderd jaar Nederlandse inventiviteit in de strijd tegen verdrinking. 

foto: RL.Photographics

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}