5

november

Reddingsbrigade Nederland en KNRM samen onderweg

door Auto // in Nieuws

Aan de leden, vrijwilligers en medewerkers van Reddingsbrigade Nederland en de KNRM

Op maandag 19 september j.l. hebben 18 vertegenwoordigers van Reddingsbrigade Nederland en de KNRM bij elkaar gezeten om te spreken over verdergaande samenwerking tussen Reddingsbrigade Nederland en de KNRM.

Het initiatief hiertoe is genomen door ons, ondergetekenden Jan Rijpstra (bestuursvoorzitter Reddingsbrigade Nederland) en Jos Stierhout (bestuurder/directeur KNRM), met instemming van het bestuur van Reddingsbrigade Nederland en de Raad van Toezicht van de KNRM.

Het onderwerp houdt ons en beide organisaties al heel lang bezig. De raakvlakken zijn overal zichtbaar en de kansen om samen sterker te worden liggen voor het oprapen. Beide organisaties hebben een lange historie en daarmee een eigen cultuur. Op hun specifieke werkterrein zijn ze allebei een specialist, met bijpassende vrijwilligers, die er al generaties lang actief zijn.

In de afgelopen tien jaar groeiden die specialisaties steeds meer naar elkaar toe. In het laatste jaar ontstond bij ons het besef dat de toekomst een gezamenlijke toekomst is. We delen veel kernwaarden, zoals belangeloos helpen en redden. We werken met vrijwilligers, die een hecht team vormen en we zijn maatschappelijk van grote waarde voor de samenleving. Maar er zijn ook grote verschillen in organisatievorm, aansturing en financiering.

We constateerden óók dat er de laatste tien jaar op niveau van de kantoororganisaties én bij enkele lokale reddingstations en reddingsbrigades meer als concurrenten is gewerkt, dan als partners. Terwijl iedereen ervan overtuigd is dat er op de werkvloer goed wordt samengewerkt, zijn wij van mening dat er nog veel verbetering mogelijk is.

Ambities voor de toekomst
Als bestuurders van beide organisaties hebben we elkaar nog eens diep in de ogen gekeken en hebben we besloten die roerige tijd achter ons te laten en met de blik op de toekomst als partners de samenwerking aan te gaan.
Ook omdat we ervan overtuigd zijn dat het een goede ontwikkeling is voor de hulpvragers, de vrijwilligers, de donateurs, sponsoren en subsidieverstrekkers, die een efficiënte inzet van middelen verwachten.

Natuurlijk is één bijeenkomst voor deze ambitie onvoldoende. Er is een eerste verkenning gedaan en een intentie uitgesproken om met elkaar de samenwerking verder te onderzoeken en vorm te geven. Hierbij zullen we ons vooral richten op de volgende onderwerpen:

  1. Het bundelen van de expertise op het gebied van waterhulpverlening, strandveiligheid, preventie, opleidingen en overstromingen.
  2. Efficiënte samenwerking en gebruik maken van gezamenlijke faciliteiten, zoals de kantoororganisaties en werkplaats/Service Center in IJmuiden.
  3. Samenwerking tussen KNRM reddingstations en reddingsbrigades stimuleren en faciliteren.

Er zullen de komende maanden nog veel overlegmomenten komen, waarin deelprojecten besproken worden en details uitgewerkt gaan worden.

Aanboren van nieuwe energie
Beide organisaties blijven gewoon zelfstandig doen wat ze nu ook doen, maar we zoeken zoveel mogelijk verbinding tussen de organisaties. In de komende periode zullen deelprojecten worden uitgewerkt en worden de plannen voorgelegd aan de ledenvergadering van Reddingsbrigade Nederland en de Raad van Toezicht van de KNRM en de medezeggenschapsorganen van beide organisaties.

Het proces wordt de komende periode getrokken door directeur Jos Stierhout vanuit de KNRM en programmadirecteur Luc Dietz vanuit Reddingsbrigade Nederland. Zij zullen u als achterban op verschillende momenten bij dit belangrijke proces betrekken.

Voor nu is ons belangrijkste signaal dat samenwerking de toekomst is en beide organisaties daarvan de noodzaak en de voordelen onderkennen.

We zijn ervan overtuigd dat hierdoor nieuwe energie vrijkomt en er een nog krachtiger organisatie voor redden en helpen op het water uit voortkomt.

Met een hartelijke groet,
Jan Rijpstra              Jos Stierhout
Reddingsbrigade       Nederland KNRM

 

Vragen en communicatie:
Over de voortgang van de gesprekken en projecten houden we de achterban op de hoogte via gelijktijdige nieuwsbrieven. Neem voor vragen gerust contact op met de woordvoerders:

  1. Bij de KNRM, Kees Brinkman, 0255 54 84 54
  2. Bij Reddingsbrigade Nederland, Elske Hoving, 0255 54 58 58
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}