11

september

Reddingsbrigade Nederland blij met aandacht voor verdrinkingsrisico in Nederland

door Auto // in Nieuws

Vandaag kwam het Mulier Instituut naar buiten met een rapportage over de registratie en incidentie van verdrinkingen in Nederland. Uit het rapport blijkt dat de kans op verdrinken in Nederland lager is dan in veel andere landen. Reddingsbrigade Nederland ziet daarin waardering voor de eigen inspanningen alsmede de inspanningen van de diverse andere organisaties die zich er sterk voor maken dat Nederlanders veilig van het water kunnen genieten.

Reddingsbrigade zal zich komende periode inzetten om registratiesysteem en voorlichtingscampagnes verder te ontwikkelen
Volgens het rapport is de kans op verdrinking in Nederland de  laatste 25 jaar echter niet verder gedaald.  Het is zorgwekkend  dat de kans op verdrinkingen onder Nederlanders met een niet-westerse achtergrond nog altijd ruim twee maal zo hoog ligt als onder andere Nederlanders. Zorgwekkend is ook, met het oog op de vergrijzing, dat de verdrinkingsrisico onder ouderen lijkt te groeien. 

 ‘Ik ben blij te zien dat er onder andere met dit rapport meer aandacht komt voor het risico op verdrinken in Nederland. Ondanks dat in Nederland de kans op verdrinking kleiner is dan in andere landen, verdrinken er jaarlijks nog teveel mensen. Voor een aanzienlijk deel van deze verdrinkingen geldt dat dat onnodig of vermijdbaar is. ‘aldus Koen Breedveld, directeur Reddingsbrigade Nederland.

Reddingsbrigade Nederland zal zich inspannen om haar eigen registratiesystemen op dit vlak verder te ontwikkelen en verbeteren, zodat er meer inzicht komt in de incidentie en achtergronden van (bijna) verdrinkingen. Daarnaast zal Reddingsbrigade Nederland zich inzetten om de komende periode, voor het volgend zomerseizoen, met relevante organisaties in gesprek te gaan om voor die doelgroepen waarvan is gebleken dat zij meer risico lopen te verdrinken specifieke  voorlichtingscampagnes worden ingericht.

Dat de World Health Organization Nederland als goed voorbeeld noemt,   ziet Reddingsbrigade Nederland als een teken dat investeringen zoals in een Nationale Reddingvloot (NRV ) erkenning krijgen. Reddingsbrigade Nederland  maakt zich er sterk voor om datgene wat met de NRV is opgebouwd de aankomende jaren verder uit te bouwen. Dat betreft ook de samenwerking in de keten, zoals met de Veiligheidsregio’™s en met onder andere de KNRM.

 Klik hier voor het rapport van het Mulier Instituut.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}