22

april

Reddingsbrigade benadrukt belang zwemonderwijs

door Auto // in Nieuws

Reddingsbrigade Nederland staat positief tegenover de innovatieve zwemlesmethode van de KNZB. Zij benadrukt tevens dat het bestaande ZwemABC een prima methode blijft, mits het niveau van diploma C ook wordt gehaald. Het belangrijkste is volgens de autoriteit op het gebied van zwemveiligheid dat kinderen al vroeg zwemvaardig en zwemveilig worden en regelmatig blijven zwemmen om het stijgende aantal zwemongevallen terug te dringen en de kans op verdrinking te beperken. Nieuwe vormen van schoolzwemmen zouden daar ook bij kunnen helpen volgens de Reddingsbrigade. De nieuwe methode moet zich nog wel bewijzen vindt de Reddingsbrigade. ‘Ouders moeten ook goed weten waar ze aan toe zijn’, aldus directeur Raymond van Mourik van Reddingsbrigade Nederland.

Steeds minder diploma’s, steeds meer ongevallen
Dat stelt de Reddingsbrigade in reactie op de presentatie van de nieuwe zwemlesmethode door de zwembond KNZB. Reddingsbrigade Nederland is vooraf geinformeerd over de ontwikkeling van die methode en ziet in principe mogelijkheden om daarmee meer kinderen sneller zwemveilig te maken. Reddingsbrigade Nederland constateert al jaren dat steeds meer jongeren niet goed kunnen zwemmen en in zee en bij recreatiewater vaker in de problemen komen. In 2013 werden 342 mensen uit een levensbedreigende situatie gered waaronder veel jongeren. Er waren 19 dodelijke zwemongevallen, een treurig record sinds de Reddingsbrigade een landelijke registratie in 2008 begon. Volgens de Reddingsbrigade is de achteruitgang van de zwemvaardigheid van kinderen mede het gevolg van het verdwijnen van het schoolzwemmen in Nederland.

 Volgens onderzoek van het Mulier Instituut in 2013 waar Reddingsbrigade Nederland aan meewerkte haalt nog maar 35% van de kinderen het volledige ZwemABC en dat percentage neemt steeds verder af. Veel ouders denken ten onrechte dat een kind met diploma A of B veilig kan zwemmen.
Voor veel ouders blijkt het zelf moeten organiseren en financieren van zwemles een drempel om hun kinderen het ZwemABC te laten afmaken of zelfs maar 1 diploma te laten halen.
Volgens het onderzoek en de pilots van de KNZB kunnen met de intensievere lesmethode kinderen in kortere tijd beter leren zwemmen. Reddingsbrigade Nederland wil die methode graag een kans geven om te onderzoeken of daardoor meer kinderen zwemveilig worden.

Duidelijkheid voor ouders en regelmatig blijven zwemmen
‘Het moet zich nog wel bewijzen’, stelt directeur Raymond van Mourik van de Reddingsbrigade. ‘Ouders moeten ook weten waar ze aan toe zijn bij zo’n belangrijk aspect als de zwemveiligheid van hun kinderen. Het ZwemABC is een beproefde methode, die wij ook blijven ondersteunen, maar dan moeten kinderen wel niveau C halen. Dat kost vaak 3 jaar. Volgens de nieuwe methode kunnen kinderen ook in 1 jaar zwemveilig worden en dat biedt voordelen. Het zou goed zijn als we de methodes op dezelfde eindtermen kunnen toetsen. Dan weten ouders dat beide methodes tot een vergelijkbaar resultaat leiden en kunnen ze kiezen wat het beste bij hun kinderen past. Belangrijk blijft echter dat vaardigheden worden onderhouden door regelmatig te zwemmen. Zwemconditie is erg belangrijk om veilig in en rond water te kunnen spelen. Het beste is natuurlijk als je ook leert hoe je jezelf of een ander kan helpen in een noodsituatie in het water. Dat kan met 1 landelijke methode bij de Reddingsbrigade’, aldus Van Mourik.
 

Klik hier voor het persbericht van de KNZB – KNZB lanceert nieuwe zwemlesmethode – 22 april 2014

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}