21

april

Persbericht van Reddingsbrigades Nederland

door Auto // in Nieuws

Na het slechte nieuws over de financiering van de reddingsvloot, zijn er veel steunbetuigingen geweest.

Reddingsbrigade Nederland overweldigd door steun Tweede Kamer en publiek 

20 april 2016

Reddingsbrigade Nederland is de afgelopen dagen overstelpt met steunbetuigingen voor het in standhouden van de Nationale Reddingsvloot die in het hele land ingezet wordt bij overstromingen. De organisatie, initiatiefnemer van de Reddingsvloot na de watersnood van 1953, heeft vorige week aandacht gevraagd voor de problematiek rond de financiering van de vloot nu er na twee jaar onderhandelen tussen het Rijk, Veiligheidsregio’s en Reddingsbrigade Nederland nog steeds geen akkoord is. De minister heeft aangekondigd de financiering per 2017 te stoppen en dat zou betekenen dat de Reddingsvloot verdwijnt. 
 
De steun voor behoud van de Nationale Reddingsvloot van de Reddingsbrigade komt uit alle hoeken van de samenleving. Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, politie, brandweer, diverse veiligheidsregio’s, gemeenten en ook Tweede Kamerleden; allemaal vinden ze dat Nederland waterland deze voorziening moet hebben.
 
Vandaag is in de Tweede Kamer een motie ingediend. De Tweede Kamer roept de minister op de impasse rond de financiering op korte termijn te doorbreken en ervoor te zorgen dat Reddingsbrigade Nederland de inzet van de Reddingsvloot kan continueren. Volgende week stemt de Tweede Kamer over deze motie van de VVD en SP en wordt duidelijk hoe de toekomst van de Nationale Reddingsvloot eruit zal zien. Reddingsbrigade Nederland is blij met de steun van de Kamer en ziet de stemming met vertrouwen tegemoet.
 
De Nationale Reddingsvloot is onderdeel van Reddingsbrigade Nederland en bestaat uit 90 vaartuigen die door 1.000 goed opgeleide vrijwilligers bemand wordt. De vloot wordt ook dagelijks ingezet voor het reguliere reddingswerk en bij tal van grote evenementen, zoals de Koningsvaart, Sail Amsterdam en de Sinterklaasintochten door het hele land. Jaarlijks verricht de Reddingsbrigade meer dan 9.000 hulpverleningen, waarbij gemiddeld 300 mensen uit een levensbedreigende situatie worden gered.

Aanvulling vanuit de redactie: In de Tweede kamer is de motie unaniem aangenomen. De betrokken partijen zijn verzocht om voor eind mei voor een oplossing te zorgen. Wordt vervolgd…

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}