5

juli

Persbericht – Leidse Reddingsbrigade 95-jarig jubileum

door Auto // in Nieuws

Op 5 juli 2013 is het precies 95 jaar geleden dat de Leidse Reddingsbrigade (LRB) werd opgericht. Al 95 jaar zorgen de vrijwilligers van de reddingsbrigade voor zwemopleidingen voor kinderen en volwassenen. Vanaf 4,5 jarige leeftijd wordt er zwemles aan kinderen gegeven volgens het zwem-ABC. Daarnaast worden leden opgeleid en getraind om reddingswerkzaamheden op en rondom het water uit te kunnen voeren.

De Leidse Reddingsbrigade is niet zonder reden 95 jaar geleden opgericht. In de winter van 1917 zakte een Leidenaar door het ijs, omdat het op dat moment nog te dun was om erop te kunnen schaatsen. Een voorbijganger zag alles gebeuren en probeerde de persoon, die in het ijskoude water lag, te redden. Bij deze reddingsactie zakte deze redder zelf door het ijs en kwam te overlijden. Dit alles werd door meerdere omstanders gezien, waaronder de heer F.C. Verhoef. De heer Verhoef vond dat een ongeval als deze niet meer mocht gebeuren. Vandaar dat hij contact opnam met de Haarlemse Reddingsbrigade en met de gemeente. Er waren op dat moment in heel Nederland nog slechts 5 reddingsbrigades actief. Tegenwoordig zijn dat er meer dan 170. De Haarlemse Reddingsbrigade werd om advies gevraagd voor het oprichten van een reddingsbrigade in Leiden. Op 5 juli 1918 werd de vergadering tot oprichting van een Leidsche Reddingsbrigade gehouden en werd de vereniging, toen als onderdeel van Leidsche Zwemclub 1886 een feit. De doelstelling van de LRB werd het verlenen van praktische hulp bij verdrinkings- verstikkings- en elektriciteitsongevallen.

In de jaren die hierop volgde had de kersverse reddingsbrigade diverse taken. In 1920 zorgde de LRB voor alle reddingsmiddelen op de bruggen rond alle singels en grachten in Leiden. Niet alleen werd er voor voldoende reddingsmiddelen gezorgd, maar ook voor al het onderhoud hiervan. Deze taak heeft de LRB ruim 45 jaar lang uitgevoerd. Daarnaast sloot de LRB zich dit jaar aan bij Reddingsbrigade Nederland, toentertijd genaamd de Nederlandse Bond tot het redden van Drenkelingen.

Vanaf 1923 startte de LRB met het geven van lessen in het zwemmend redden. Tevens was de vereniging ook actief in het opleiden en verzorgen van EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken). Dit zorgde ervoor dat in het najaar van 1932 de EHBO-activiteiten werden afgesplitst tot een zelfstandige vereniging namelijk de Eerste Leidsche EHBO Brigade. Intensieve samenwerking bleef nog jarenlang bestaan.

In de hierop volgende jaren brak de Tweede Wereldoorlog uit. Ook de LRB werd hevig geraakt door de gevolgen van deze oorlog. Er bleven slechts 70 leden over. Na de oorlog kwamen veel mensen terug bij de vereniging om (weer) lid te worden. Een periode van groei brak aan.

In 1968 kwam er een verzoek binnen van enkele inwoners van Leiderdorp om in de zomer in zwembad De Does aan de Leiderdorpse jeugd een cursus zwemmend redden te geven. Dit is jaarlijks herhaald totdat, door de toenmalige hoofd badmeester, in 1972 de Leiderdorpse Reddingsbrigade werd opgericht

Het ging in deze jaren zo goed met de 50-jarige LRB dat er in 1968 een uitbreiding plaatsvond van het aantal zwemuren voor het geven van zwemles. Ook werd de reddingsbrigade dat jaar uitgenodigd om mee te rijden met een praalwagen in de Leidse 3 oktober optocht. In 1976 zijn na de opening van het zwembad de Zijl en Het Vijf Meibad in 1979 de lessen nog meer uitgebreid als gevolg van de toename van het ledenaantal.

In het begin van de jaren 80 ontving de reddingsbrigade een aanvraag om te zorgen voor de veiligheid op het water bij een zeilwedstrijd van de zeeverkenners. Op dat moment beschikte de vereniging echter niet over een reddingsboot. Gelukkig beschikte de LRB wel over creatieve vrijwilligers. Er werd een vissersbootje van de toenmalige voorzitter gebruikt en zodoende werd de eerste bewaking bij een evenement een feit. In de jaren 90 kreeg de LRB een gebruikte reddingsvlet van de brandweer. De reddingsvlet werd volledig opgeknapt om hiermee op een goede en professionele manier bewakingen uit te kunnen voeren. Er kwamen steeds meer aanvragen voor evenementen op en rond het water binnen. Met die reden kon de LRB in 1999 dan ook de eerste snelle reddingsboot aanschaffen. In 2007 kon met hulp van Zorg en Zekerheid een tweede boot, namelijk een reddingsvlet, worden aangeschaft. Begin dit jaar heeft de LRB deze snelle reddingsboot met de hulp van de sponsoren Van der Wansem Service Center, Zorg en Zekerheid en Fonds 1818, kunnen vervangen voor een nieuwe, volledig uitgeruste, reddingsboot. Op 20 april jongstleden werd de nieuwe reddingsboot feestelijk gedoopt. Er zijn veel evenementen op en rondom het water geweest waarbij de reddingsbrigade heeft zorg gedragen voor de veiligheid. U kunt hierbij denken aan assistentie bij Ter Land, Ter Zee en in de Lucht, concerten op het water, zeilwedstrijden en triatlons. Ook is de LRB nog ieder jaar te vinden tijdens Koninginnedag, de Peurbakkentocht en Dragonbootrace in Leiden en de Schippertjesdagen in Warmond.

De vereniging is momenteel nog steeds met diverse taken bezig. Zo wordt op elke vrijdagavond in zwembad de Zijl en Het Vijf Meibad in Leiden aan kinderen vanaf 4,5 jaar les gegeven voor de zwemdiploma’s A, B en C. Hierna worden zij opgeleid van junior redder tot volwaardig lifeguard. Na de opleiding in het zwembad kan men leren ‘varend redden’ met de eigen reddingsboten. Zo wordt er geleerd om professionele hulpverlening op het water te kunnen verrichten tijdens alle omstandigheden die kunnen plaatsvinden. Ook heeft de vereniging een eigen energieke wedstrijdploeg. Deze wedstrijdploeg neemt deel aan verschillende Life Saving wedstrijden door het gehele land.

De reddingsbrigade is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een gerenommeerde Leidse vereniging die bestaat uit meer dan 550 leden, waarbij ongeveer 80 vrijwilligers zich op een vakkundige wijze inzetten. De LRB is echter nog niet klaar met het doorgroeien en bruist van de ambities. Zo is het afgelopen jaar het convenant voor de veiligheidsregio Hollands-Midden ondertekend. In dit convenant is de ambitie bekrachtigd om als onderdeel van de veiligheidsregio Hollands-Midden hulp te verlenen bij grootschalige waterhulpverlening en overstromingen. De LRB is hiervoor in een vergevorderd stadium met het opleiden van een ervaren en gemotiveerde alarmploeg. Belangrijke ambities die de vereniging heeft zijn bijvoorbeeld het opzetten van een eigen bewakingspost op de Kagerplassen, maar tevens wil de vereniging een eigen auto aanschaffen waarmee cursussen ‘Auto te water’ verzorgd kunnen worden. Dit is alles zorgt ervoor dat de Leidse Reddingsbrigade nog zeker 95 jaar langer mee gaat!

Het jubileumjaar 2013 wordt feestelijk gevierd door alle vrijwilligers en onze partners. Het hele jaar door vinden er diverse festiviteiten voor de leden plaats. Door de vele ambities die de actieve vereniging heeft, is de Leidse Reddingsbrigade altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en leden die lifeguard willen worden. Ons motto is “Met jou redden we (het) beter!” Meer informatie is te vinden op www.lrb.nu.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}