10

november

opzeggen lidmaatschap

door Auto // in Nieuws

Hier staat belangrijke informatie over het opzeggen van een lidmaatschap, of het onderbreken wegens langdurige ziekte.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per halfjaar en wordt automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester uiterlijk een maand voor de automatische verlenging, dus voor 1 juni en voor 1 december lopend jaar. Er vindt geen restitutie plaats van de verschuldigde contributie bij voortijdige opzegging.

Bij de balie van het zwembad zijn formulieren aanwezig om het lidmaatschap op te zeggen.  

Bij twijfel van het behalen van een diploma / brevet kan er een verzoek worden ingediend (in achtneming van het opzegtermijn) om bij het behalen van het diploma / brevet het lidmaatschap op te zeggen. Bij het niet behalen van het diploma / brevet het lidmaatschap te verlengen. Hierbij hoeft niet opnieuw eenmalig inschrijfgeld  te worden betaald. Meer info bij de balie van het zwembad en / of de penningmeester.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}