7

juli

Nieuws uit het bestuur

door Auto // in Nieuws

Op vrijdag 17 juni was het afzwemmen van het KNBRD A en B. In totaal moesten 15 kandidaten afzwemmen. Wat ons als bestuur erg trots maakt, is dat wij kunnen vertellen dat zij alle 15 geslaagd zijn. Daarbij waren de examinatoren erg positief over het niveau van alle kinderen. Dat is goed nieuws. Wij willen dan ook alle kinderen feliciteren met hun diploma!

Verder was op 21 juni wederom een vergadering van het bestuur. Als eerst waren er twee verschillende leden op het open half uur. Tijdens het open half uur van de vergadering kunnen leden het bestuur bepaalde zaken mededelen of vragen. Het bestuur zal vervolgens of direct antwoord geven op de vragen of zal dit uitzoeken en er later persoonlijk op terug komen. Iedereen kan altijd op het open half uur komen, maar het verzoek is wel om dit van te voren te melden. Zodoende kunnen wij er voor de vergadering al rekening mee houden.

Er kwamen onder andere twee leden van de nieuwe Commissie Wedstrijden. De Commissie Wedstrijden heeft in het verleden al bestaan, maar is door verschillende oorzaken de laatste jaren niet meer actief geweest en er waren dan ook geen leden meer in de commissie. Vanuit een groep leden binnen de LRB is het idee ontstaan de Commissie Wedstrijden nieuw leven in te blazen. Als bestuur staan wij hier heel positief tegen over. Wij vinden het dan erg goed dat het initiatief vanuit de leden is gekomen. De Commissie Wedstrijden zal vermoedelijk in beide zwembaden gaan trainen, zowel voor juniorleden als voor seniorleden. Hierna is het de bedoeling dat er zal worden meegedaan aan wedstrijden. En heel misschien zal de Commissie Wedstrijden over een aantal jaren wel zelf een wedstrijd organiseren. Al met al heel veel leuke ideeën, die op dit moment allemaal uitgewerkt worden en tot een concreet plan worden gesmeed. We zullen u hiervan op de hoogte houden.

Op de vergadering kwamen verder een hoop zaken aan bod. Één van deze zaken was de reddingsbrigade van Leidschendam. Op de algemene ledenvergadering is dit ook al ter gesprake gekomen. Wij hebben u toen verteld dat de reddingsbrigade van Leidschendam op een kritiek punt beland was. De reddingsbrigade van Leidschendam heeft nog weinig leden en zij konden niet voldoende leden bereid vinden om in het bestuur deel te nemen. Hierop heeft het bestuur van de LRB een aantal gesprekken gevoerd met Leidschendam. Er waren meerdere buurt-brigades waarmee Leidschendam gesprekken had, met de vraag: “Hoe nu verder.” Uiteindelijk zijn er toch een aantal leden bereid gevonden om deel te nemen in het bestuur van de reddingsbrigade van Leidschendam en zullen zij zodoende proberen een doorstart te maken. Zij zullen proberen het terugloop van de leden tegen te gaan en de reddingsbrigade weer een nieuw leven in te blazen.

Het terugloop van de leden, is iets waar het bestuur ook altijd mee bezig is. Wij proberen, in samenwerking met alle commissies, het ledenaantal op peil te houden. Wel merken ook wij dat het soms lastig kan zijn om de leden te behouden. Wij zijn dan ook erg blij met alle leden en vrijwilligers die elke week, en soms zelfs meerdere keren in de week, actief zijn voor onze brigade.

Verder is op 1 juli de afsluitingsbarbecue van dit seizoen geweest. Heel wat leden waren hier op af gekomen en de sfeer was dan ook erg goed. De barbecue was geslaagd en gelukkig viel ook het weer niet tegen!

Wij hopen u allen in het nieuwe seizoen weer te mogen verwelkomen in de zwembaden en in ons clubhuis. Op 19 augustus zal de eerste zwemavond weer zijn. Wij hopen dat u na afloop van het zwemmen naar het clubhuis zal komen. Zodat wij onder het genot van een drankje met elkaar het nieuwe seizoen kunnen beginnen.

Namens het bestuur,

Leanne van Vegten

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}