21

april

Nieuwsbrief Reddingsbrigades Nederland

door Auto // in Nieuws

Zorgen over de financiering van de reddingsvloot.

 
 
Website
 

Bestuursnieuwsbrief

 

Goed werkbezoek minister, zorgen om financiering Reddingsvloot

15 april 2016

Op 4 april jongstleden is de minister van Veiligheid en Justitie op werkbezoek geweest bij Reddingsbrigade Nederland in IJmuiden. De minister heeft met een aantal vrijwilligers gesproken en een rondleiding gekregen door de werkplaats. De minister was zichtbaar onder de indruk. 
 
Na een kort rondje door het pand heeft de minister een presentatie gekregen over onze organisatie, waarna een prettig en open gesprek heeft plaatsgehad met onze voorzitter Jan Rijpstra, directeur Raymond van Mourik en Landelijk Coördinator RVR Bernard Korte. Ook de problematiek en urgentie rond de financiering van de Regionale Voorziening Reddingsbrigade (RVR) en de Nationale Reddingsvloot (NRV) is daarbij uitgebreid aan de orde gekomen.
 
Tijdens dit bezoek is gesproken over de RVR-NRV, de implementatie ervan in de afgelopen jaren op de schaal van de veiligheidsregio’s, en de relatie van Reddingsbrigade Nederland met diezelfde veiligheidsregio’s. Daarbij heeft de minister aangegeven dat het de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s is om de waterhulpverlening gericht op rampen en crises op orde te hebben. Het is volgens hem dan ook aan het bestuur van elk van de veiligheidsregio’s om daarover afspraken te maken met Reddingsbrigade Nederland.
Het baart de minister zorg dat veiligheidsregio’s nog steeds geen duidelijke afspraken (inclusief financiering) hebben gemaakt met Reddingsbrigade Nederland. Juist om dat mogelijk te maken, heeft hij in 2016 nog eenmalig budget toegekend aan Reddingsbrigade Nederland. Hij toonde begrip voor het feit dat het zeer lastig is voor Reddingsbrigade Nederland om met 25 regio’s een eenduidige afspraak te maken over een landelijke crisistaak, terwijl dat voor een effectieve organisatie van deze taak wel noodzakelijk is. De minister heeft toegezegd om een overleg te organiseren tussen het (Dagelijks Bestuur van het) Veiligheidsberaad, Reddingsbrigade Nederland en hemzelf om te proberen tot een oplossing te komen. Dit gesprek vindt op 10 mei plaats. Op basis van de uitkomst hiervan kan het bestuur op de Algemene Vergadering van 28 mei hopelijk duidelijkheid verschaffen aan de leden over de toekomst van de RVR-NRV.
 
Als er voor eind mei geen duidelijkheid is over de financiering zal Reddingsbrigade Nederland de Nationale Reddingsvloot moeten gaan ontmantelen, om te voorkomen dat zij per 2017 niet met hoge kosten blijft zitten waarvoor geen bijdrage wordt verkregen. Dat risico mag niet afgewenteld worden op de vrijwillige reddingsbrigades in Nederland.
 
Op zaterdag 16 april organiseert Reddingsbrigade Nederland een grote overstromingsoefening van de Nationale Reddingsvloot op de Kagerplassen. Deze oefening gebruiken we om bij de media aandacht te vragen voor de huidige situatie. De communicatie hierover verloopt via de centrale afdeling van het Landelijk Bureau. Vanwege het belang van deze kwestie en de noodzakelijke afstemming hierover op landelijk niveau, willen wij u vragen om hierover geen eigen communicatie te doen. Als u door media naar de situatie gevraagd wordt naar aanleiding van de landelijke berichtgeving, kunt u verwijzen naar de persvoorlichter van Reddingsbrigade Nederland via  of . Indien u zelf vragen heeft hieromtrent kunt u die ook via hetzelfde nummer aan ons stellen. 
 
 
PERSBERICHT
 
Nederland bij overstroming op zichzelf aangewezen 
Financiering rampentaak Reddingsbrigade Nederland op de tocht
 
De financiering van de Nationale Reddingsvloot, die bij overstromingen hulp biedt en mensen evacueert, staat op losse schroeven. De organisatie die deze taak officieus al sinds de watersnood van 1953 en officieel sinds 1995 uitvoert, Reddingsbrigade Nederland, dreigt speelbal te worden in een discussie tussen het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de 25 veiligheidsregio’s over de financiering vanaf 2017. Als die duidelijkheid er niet binnen een maand is, zal Reddingsbrigade Nederland de Nationale Reddingsvloot moeten gaan ontmantelen. Dat is extra opmerkelijk omdat er de afgelopen 5 jaar juist in de organisatie en nieuwe vaartuigen is geïnvesteerd, omdat het risico op overstroming in Nederland groot is en de Reddingsbrigade bij uitstek gespecialiseerd is in deze taak. Zaterdag 16 april houdt Reddingsbrigade Nederland een grote oefening van de Nationale Reddingsvloot op de Kagerplassen en vraagt de organisatie aandacht voor deze nijpende situatie.
 
De Nationale Reddingsvloot bestaat uit 90 vaartuigen die specifiek geschikt zijn om in ondergelopen gebied te varen en mensen te evacueren. Er staan ruim 1.000 speciaal opgeleide en geoefende vrijwilligers van Reddingsbrigade Nederland paraat om 365 dagen per jaar, 24 uur per dag binnen een uur na alarmering te kunnen uitrukken als zich een (dreigende) ramp ergens in Nederland voordoet.  Hiervoor  ontvangt de Reddingsbrigade sinds 1995 een bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en tot afgelopen jaar ook van het Nationaal Rampenfonds, van 770.000 euro. Voor de vloot is dat omgerekend minder dan 5 cent per inwoner per jaar. De veiligheidsregio’s moeten volgens het ministerie de financiering hiervan overnemen, maar tot op heden is hierover  nog geen akkoord bereikt. Als eind mei geen oplossing is gevonden, dan moet Reddingsbrigade Nederland noodgedwongen beginnen met de ontmanteling van de vloot.
 
De vaartuigen van de Nationale Reddingsvloot zijn gestationeerd bij reddingsbrigades door het hele land. De vrijwilligers trainen het hele jaar door hun vaardigheden om klaar te zijn voor het moment dat ergens gebieden onderlopen. Het materiaal en de kennis wordt ook dagelijks ingezet voor reguliere reddingstaken en het preventieve toezicht bij grote waterevenementen zoals de Koningsvaart, Sail Amsterdam en de Sinterklaasintocht als er op honderdduizenden mensen op en rond het water moet worden gelet. De kennis en kunde van deze vrijwilligers is volgens een recent rapport bij geen enkele andere hulpdienst in ons land in deze omvang en georganiseerde paraatheid beschikbaar.
 
Iedereen vindt het belangrijk 
Raymond van Mourik, directeur van Reddingsbrigade Nederland: “We werken al veel samen met veiligheidsregio’s en daardoor wordt de meerwaarde van onze specifieke kennis en capaciteit steeds beter zichtbaar. We draaien moeiteloos mee met politie, brandweer en bijvoorbeeld ook Defensie bij grote oefeningen en complexe waterevenementen. Op veel plaatsen vindt men onze rol zelfs vanzelfsprekend, terwijl het eigenlijk heel bijzonder is dat onze mensen dit werk niet alleen vrijwillig doen, maar ook nog aan hoge kwaliteitseisen moeten voldoen én er zelf nog contributie voor betalen om het te mógen doen. Het zou onvoorstelbaar zonde zijn als niet lukt om nieuwe afspraken te maken over relatief zo weinig financiering, waar waterland Nederland zoveel voor terugkrijgt. We doen een beroep op alle betrokkenen om snel duidelijkheid te geven. Zoals het er nu uitziet moeten we straks stoppen met deze activiteiten en dat heeft onomkeerbare gevolgen.”

Onze partners

 
 
© 2014 – Reddingsbrigade Nederland  
 
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}