17

januari

Nieuwe zwemtijden zwembad “De Zijl”

Wat zijn we blij dat we vrijdag weer kunnen starten met zwemmen, jullie hopelijk ook.

Voor de lessen in Zwembad de Zijl is er een kleine tijdsaanpassing doorgevoerd, om te zorgen dat er tussen de lessen vijf minuten wisseltijd is. Er zijn nu niet meer vier lesuren van 40 minuten maar drie. De nieuwe lestijden zijn als volgt:

Lesuur 1 – 17:45 – 18:25
Lesuur 2 – 18:30 – 19:10
Lesuur 3 – 19:15 – 20:00

Voor elementair badje 1, 2 en 3 zijn er behalve gewijzigde lestijden, verder geen wijzigingen.

Voor de andere lessen zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
De lessen NRZ A, B en C worden alleen in het eerste lesuur verzorgd.
De lessen Junior redder 1, 2, 3 en 4 en de lessen Zwemmend Redder 1, 2, 3 en 4 worden verzorgd in het tweede lesuur.
De lessen voor Lifesaver 1,2 en 3 worden in het derde lesuur gegeven.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij het graag. U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar zwemopleidingen@leidserb.nl.

Tot vrijdag in goede gezondheid.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}