18

juni

Nachtoefening op de Vlietlanden

door Auto // in Nieuws

In de nacht van 19 op 20 juni was door de Reddingsbrigade Leidschendam een nachtoefening georganiseerd in hun bewakingsgebied Vlietland. Hierbij waren 32 deelnemers aanwezig, waarvan 7 studenten van de Haagse Hogeschool, opleiding Bewegingstechnologie.

De hulpverleners waren afkomstig van het Rode Kruis en de reddingsbrigades van Alphen, Leiden en Leidschendam.

Gedurende de nacht zijn een zevental oefeningen gehouden, waarbij de groep slachtoffers werd uitgebreid door een of twee groepen hulpverleners als slachtoffer te benoemen.

De eerste oefening was het verlenen van hulp bij een uit de hand gelopen strandfeest rond de spartelvijver. Hier waren dronken slachtoffers slaags geraakt waardoor diverse snijwonden en brandwonden (door de vuurkorf) zijn ontstaan. Na een tamelijk lastige start door ondiepte bij de aanlegplaats van de boten, kwam de hulpverlening langzaam op gang. Mensen werden gekalmeerd, wonden werden verbonden en brandwonden gekoeld. Het vuur is geblust en een slachtoffer is uit het water gehaald. Vervoer van slachtoffers naar de post zou volgens de hulpverleners niet mogelijk zijn, waarop de oefening uiteindelijk is afgerond door de centrale post. In werkelijkheid zouden hulpverleningsdiensten naar de ongevalslokatie kunnen rijden, waardoor transport niet nodig is.

Na een korte evaluatie kon de eerste helft van de deelnemers gaan rusten/slapen. De andere helft begon aan de tweede oefening.

Na een aardbeving was een huis was ingestort (uitkijktoren Kniplaan) en het gebied daaromheen was onder water was komen te staan. Hierbij waren veel slachtoffers gevallen met beenbreuken, nekletsel en dergelijke. Met twee vletten en 8 hulpverleners was het een zeer lastige taak de 8 slachtoffers te vervoeren naar het posthuis. Tot aan het vervoer van de slachtoffers is de oefening goed verlopen. Door de regen was deze oefening eigenlijk te zwaar en te koud geworden. De volgende groep zou het een stuk makkelijker krijgen.

De rustende groep werd wakker gemaakt, waarna een wissel van de wacht plaatsvond. De eerste groep mocht slapen, terwijl de inmiddels goed uitgeruste groep (?) klaar stond voor vertrek. De oefening rond het ingestorte huis herhaalde zich, maar dan met minder 'moeilijke' slachtoffers; sommigen waren alleen maar geschrokken en konden na gerustgesteld te zijn zelfs meewerken aan de hulpverlening.

De volgende oefening was een grootschalige evacuatieoefening van slachtoffers vanaf verschillende plekken rond de plas. De slachtoffers hadden aandacht getrokken van de hulpverleners door het ontsteken van noodfakkels. De hulpverleners trokken er met de boten op uit om de onderkoelde, ondervoedde en uitgedroogde slachtoffers op te halen.

Als laatste volgden drie kleine oefeningen:

[*]Het zoeken naar twee verdachte vaten, mogelijk gasflessen ('ergens rond het schiereiland') [*]

[*]Hulp verlenen aan een gevallen fietser (vinger tussen spaken; vingertopje eraf)[*]

[*]Hulp verlenen aan een ongeval met een auto en een fietser (automobilist had een flinke hoofdwond en mogelijk netletsel, de fietser had een open wond in zijn gezicht en lag nog op de grond)[*]

Inmiddels was het 6:45 in de ochtend en kon de eindevaluatie gehouden worden. Commentaar was er niet, sommigen hadden nog wel wat goede tips voor het uitvoeren van hulpverleningen. Iedereen vond de nachtoefening geslaagd en leuk om meegemaakt te hebben. Na de groepsfoto kon alles opgeruimd worden en kon iedereen, mits ze niet op het bewakingsrooster stonden, naar huis.

Reddingsbrigade Leidschendam en Freya Strubbe

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}