31

augustus

Multidisciplinaire oefening Kagerplassen 2003

door Auto // in Nieuws

Op maandagavond 1 september hebben 12 leden van de bewaking geassisteerd bij een grote oefening van brandweer, politie, ambulance en het Rode Kruis. Het doel van de oefening was het uitvoeren van het nieuwe incidentenbestrijdingsplan Kagerplassen dat in juni 2003 van start is gegaan. Dit plan moet er voor zorgen dat bij calamiteiten de hulpverlening snel en adequaat opgezet en afgehandeld wordt.

De oefening werd georganiseerd door de regionale brandweer Hollands-Midden. De Reddingsbrigade leverde voor deze grote oefening een ‘no play’ reddingsboot en 10 slachtoffers. De reddingsboot waakte over de veiligheid van de slachtoffers en deelnemers van de oefening.

Direct na werktijd verzamelden we in het clubhuis om 17.30 uur. Na snel wat te eten en de laatste spullen gepakt te hebben, gingen we op pad. De boot werd te water gelaten en een extra bootje van de scouting werd gehaald. De slachtoffers gingen alvast naar de het strandje van Warmond, waar zij door de reddingsboot opgehaald werden en naar de oefenlocatie vervoerd werden.

Helaas was in de briefing van de oefenleiding nogmaals benadrukt dat zwemmen niet toegestaan was ivm blauwalg. Het aangepaste scenario was dan ook dat de slachtoffers na motorpech lekker een stukje waren gaan zwemmen, en onwel werden door de hoge concentratie blauwalg. Dit uitte zich in misselijkheid, buikkrampen en geïrriteerde ogen en keel. De slachtoffers lagen verspreid op de kant. Twee slachtoffers waren uit het water gehaald door een voorbijganger (in het scoutingbootje) en voeren richting ‘huis’, zij werden vermist.

Het was nog vrij moeilijk voor de hulpverleningsdiensten om de locatie te vinden, omdat de slachtoffers vanaf het water niet goed te zien waren. Enige tijd na de alarmering kwam de eerste politieboot. Vervolgens kwam er een tweede politieboot en enkele brandweerboten. Ondertussen werd de ernst van het ongeval duidelijk, en werd ‘opgeschaald’. Dit houdt onder andere in dat volgens een afgesproken scenario extra hulpverleners en leidinggevenden ingezet worden. Ook wordt het Rode Kruis, het Sigma-team, opgeroepen om een behandelplaats voor de slachtoffers op te zetten. Tevens werden de aanrijroutes voor brandweer en ambulance volgens protocol afgezet door de politie.

De twee vermiste slachtoffers werden gelokaliseerd; zij bleken veilig uit het water te zijn gehaald door een voorbijganger in een bootje. Na overleg werden alle slachtoffers in verschillende boten vervoerd naar de afgesproken behandelplaats in Warmond. Hier stonden ambulance personeel en het Sigma team klaar om de slachtoffers te onderzoeken. Nadat de gewondenkaarten ingevuld waren (kaarten waarop de gegevens van het slachtoffer staan, de klachten en de prioriteit voor vervoer) werd de oefening beëindigd.

De spullen werden opgeruimd en er vond een korte bijeenkomst plaats met alle deelnemers van de oefening. Vervolgens hebben we de boten teruggevaren en alle spullen opgeruimd. Om 23.00 uur was het dan ook voor ons afgelopen.

Het was voor ons erg leerzaam om mee te maken hoe de hulpverlening op de Kagerplassen verloopt. Welke diensten worden opgeroepen, hoe lang duurt het, met welke boten wordt gevaren etc. Ook was deze oefening een goede gelegenheid om kennis te maken met andere hulpverleners op de Kagerplassen. En gezien de het doel van de reddingsbrigade om in de toekomst meer veiligheid te bieden aan watersporters op de Kagerplassen, kunnen we de oefening ook op dit gebied geslaagd noemen!

[small]

Namens de Commissie Bewaking,

Freya Strubbe

[/small]

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}