8

november

In memoriam de Heer K.H. de Bruin

door Auto // in Nieuws

TER HERINNERING AAN K.H. de BRUIN
Oud Voorzitter KNBRD en District West KNBRD.

Op 1 oktober 2010 is Karel de Bruin op 82 jarige leeftijd overleden. De laatste jaren van Karel waren niet bepaald rooskleurig. Hij had last van zijn hart en had hierdoor veel lichamelijke klachten. Hij miste zijn vrouw Jo heel erg en had vele zorgen om haar, omdat ze in was opgenomen in een verpleeginrichting. Gelukkig had hij zijn kinderen en kleinkinderen die hem veel troost gaven en waar hij erg trots op was. Deze gedachten en daarbij vele andere herinneringen komen bij mij, als oud bestuurslid van District West snel naar boven.

Ik leerde Karel kennen tijdens een Jeugddag in Leidschendam. Als hij er niet was geweest, waren de wedstrijden zwemmen redden In het zwembad De Fluit, volledig in de soep gelopen. Het ging volledig mis en dankzij zijn optreden verliepen de wedstrijden op rolletjes. Zijn kwaliteiten als leraar kwamen hem toen al goed van pas en hij wist ook later als districtsvoorzitter, vele problemen op een diplomatieke manier op te lossen. Na deze jeugddag, een paar maanden later overleed de toenmalige voorzitter de heer Tinus Viool en was het niet moeilijk om Karel te vragen om het voorzitterschap van District West op zich te nemen. Wij wisten al dat Karel in de Leidse Reddingsbrigade bestuurslid, lid van de technische – en propaganda commissie was, die hij tijdens al zijn functies bij District en de Bond gewoon bleef uitoefenen.

Toen Karel bij het District was aangetreden, kwam het districtsbestuur tot grote prestaties en ontstond onderling een grote kameraadschap. Mijn herinneringen gaan uit naar de vele vergaderingen bij de bestuursleden thuis, de vrolijke bijeenkomsten in de lerarenkamer en aula van de school van Karel
waar hij de scepter zwaaide. Menig lachsalvo heeft daar in de school geklonken. Heel wat leden, oud leden en bestuursleden van Leidse Brigade zijn daarbij aanwezig geweest. Natuurlijk, ook de Leidse Brigade maakte dankbaar gebruik van de aula en school. Ik denk dan aan de Sint Nicolaas feesten, EHBO. theorie avonden en vele aldaar gehouden examens. Onder zijn toezicht werden geweldige Jeugddagen, Zwemmend Redden en EHBO – wedstrijden georganiseerd alsmede enkele rampenoefeningen gehouden.
Denkt U maar eens terug aan ene geweldige Jeugddag in de Groenoord Hallen. Tijdens de wandeling vanaf het zwembad naar deze hal reed Karel trots voorop om daarna snel vooruit te rijden om de laatste knelpuntjes in de organisatie glad te strijken. Met veel genoegen denk ik hieraan terug en ben hem dankbaar voor al die leuke en mooie momenten die wij samen met elkaar hebben gedeeld. Door al die kontakten onderling ontstond er een vriendschap tussen de bestuursleden van het District en in de KNBRD.

Karel was soms niet makkelijk, de strenge leraar kwam wel eens om de hoek kijken, maar werd door ons goed opgevangen. In de privésfeer ontstond tussen Karel en mij een hechte vriendschap en ik denk graag terug aan onze gezellige avondjes met veel discussies al of niet over de Bond maar vooral over onze voorliefde voor klassieke muziek en hobby nl. filatelie, het verzamelen van postzegels.. Karel was gek op zegels waarop afbeeldingen stonden van componisten en muziekinstrumenten.

Karel de Bruin heeft op een voortreffelijke wijze de belangen van het Zwemmend Redden behartigd. Terecht dat hij door de Algemene ledenvergadering van de Bond in 1990 benoemd werd tot Ere lid.
Zie onderstaande indrukwekkende lijst.

Vanaf 1963 lid van de Leidse reddingsbrigade.
Vanaf 1977 voorzitter District West KNBRD
Vanaf 1981 2e penningmeester van de KNBRD
Tijdens de jaarvergadering in 1984 van de KNBRD ontving Karel de Bondspenning.
Vanaf 1983 t/m 1990 voorzitter van de KNBRD.
Van 1979 t/m 1993 vertegenwoordiger bij Ilse
(de Internationale Reddingsfederatie afd. Europa ).
Opleider van de hogere Bondsdiploma’s: o.a. Instructeurs – Westrijd- en Examenofficials.

En dan heb ik het niet eens over de Bond van Leraren waar hij nog eens inzat. Grote bewondering voor alles wat hij tijdens zijn leven aan velen maar vooral aan het reddingswerk heeft verricht.
Met respect wordt door mij hier aan teruggedacht en ik weet wel zeker dat zonder de steun van Jo, Karel dit werk nooit had kunnen volbrengen. Jo heeft hem veel avondjes moeten missen, maar gelukkig vergezelde zij hem wel op de meeste Districts- en Bondsevenementen. De laatste jaren vielen hem, zoals eerder gezegd, zwaar. Alles kwam naar boven, de oorlogsjaren, het verblijf in toenmalig Ned. Indie en het lange wachten om geholpen te worden in Amsterdam wat hem uiteindelijk fataal is geworden.

Ik heb afscheid genomen van mijn voorzitter van het District West maar vooral van mijn vriend Karel de Bruin.
Karel, ik vergeet je niet!

Dries Besling, oud Bestuurslid van
District West – KNBRD.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}