8

november

In memoriam de Heer K.H. de Bruin

door Auto // in Nieuws

Mijnheer de Bruin, zo hebben wij hem leren kennen. Het heeft jaren geduurd voor wij hem Karel dorsten te noemen. Door zijn gestalte en natuurlijk overwicht straalde hij kracht uit. Door dit overwicht en zijn grote kennis van het reddingswerk was hij een stimulerende en gewaardeerde kracht binnen de Leidse Reddingsbrigade.

Gedurende de tijd dat Karel verbonden was aan de BTS zorgde hij ervoor dat de brigade diverse ruimten mocht gebruiken voor vergaderingen, klaverjasavonden, sinterklaasfeest enz. In die tijd kalligrafeerde Karel de diploma’s voor de brigade waarbij zijn vrouw Jo de administratie verzorgde. Karel en Jo deden trouwens alles samen en waren een ijzersterk koppel. Tijdens zijn lange voorzitterschap van de toenmalige Technische Commissie heeft hij het niveau van de instructie naar een hoger plan getild. Hij was mede-initiator van de onderlinge wedstrijden, wedstrijdploeg en later de EHaD ploeg. Vooral de EHaD ploeg heeft in die tijd een hoog niveau gehaald en was een gevreesde tegenstander tijdens o.a. de Nederlandse kampioenschappen. Hij was dan ook bij vele wedstrijden aanwezig en wel bij de ploeg en niet op de tribune bij de bobo’s. Dit werd hem niet altijd in dank afgenomen maar hij hoorde bij de ploeg vond hij. Doordat hij de lat voor zich zelf erg hoog legde stelde hij ook hoge eisen aan het bestuur en medewerkers van de brigade. Dit leidde soms tot heftige discussies met het bestuur, maar uit deze discussies ontstond wel een goede samenwerking, die de brigade ten goede kwam. Het was dan ook zeer terecht dat hij tot erelid van de Leidse Reddingsbrigade is benoemd.

Ondanks dat hij vanwege zijn gezondheid de laatste jaren stappen terug heeft moeten doen, heeft de brigade altijd zijn aandacht behouden. Vooral tijdens de Algemene Jaarvergaderingen konden zijn scherp geformuleerde vragen het bestuur nog wel eens in het nauw drijven. Maar zijn kritiek heeft altijd een opbouwend karakter gehad. De Leidse Reddingsbrigade heeft een bijzonder en belangrijk lid verloren.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Boudewijn en Ria van Koetsveld van Ankeren, Jaap en Tiny Kolderman

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}