1

april

Herinnering uitnodiging ALV 2015

door Auto // in Nieuws

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op maandag 13 april 2015 in clubhuis “De Klos”, Van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden.

Het clubhuis is geopend vanaf 19.30 uur, start van de vergadering om20:00 uur precies.

Klik verder voor de agenda

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2015

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op maandag 13 april 2015 in clubhuis “De Klos”, Van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden.

Het clubhuis is geopend vanaf 19.30 uur, start van de vergadering om20:00 uur precies.

Agenda

  1        Opening;

  2        Ingekomen stukken;

  3        Notulen Algemene Ledenvergadering 14 april 2014;

  4        Mededelingen Bestuur;

  5        Jaarverslagen:

–  Jaarverslag Bestuur;

–  Jaarverslag Commissie Opleidingen;

–  Jaarverslag Commissie Bewakingen;

–  Jaarverslag Commissie Wedstrijden;

–  Jaarverslag Commissie Activiteiten en Commissie Promotie;

–  Jaarverslag Commissie Redactie;

–  Jaarverslag Commissie Bar;

–  Jaarverslag Commissie Onderhoud;

  6        Financieel jaarverslag 2014:

–  Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade;

–  Leidse Reddingsbrigade;

  7        Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring financieel verslag;

  8        Begroting 2015:

–  Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade;

–  Leidse Reddingsbrigade;

  9        Bestuursverkiezing, aftredend zijn:

–  Rob Hogendorp                        Aftredend en herkiesbaar;

–  Remco Streefland                    Aftredend;

10        Benoeming Kascontrole Commissie;

11        Mededelingen ARBO;

12        Jaarstukken Reddingsbrigade Nederland, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigden voor de

            Bondsvergaderingen;

13        Beleidsplan;

14        Rondvraag;

15        Vaststellen datum en plaats volgende vergadering;

16        Sluiting.

Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn vanaf vrijdag 6 maart 2015 digitaal verkrijgbaar

via onze website www.lrb.nu/alv2015. Mocht u de stukken op papier willen, kunt u mailen naar info@lrb.nu.

Een verzoek om voorafgaand aan de jaarvergadering eventuele vragen die betrekkingen hebben op de financiële jaarstukken 48 uur van tevoren te stellen bij de penningmeester. Zijn e-mailadres is: penningmeester@lrb.nu.

Eventuele kandidaten voor de bestuursverkiezing evenals andere voorstellen dienen voor 1 april 2015 bij het bestuur binnen te zijn.

Adres: Postbus 599, 2300 AN Leiden of per mail info@lrb.nu.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}