5

mei

Forse uitbreiding aan lifeguard schippers

door Auto // in Nieuws

Persbericht – Forse uitbreiding aan lifeguard schippers voor waterhulpverlening in de regio

Op zaterdag 3 mei 2014 hebben zestien kandidaten van de Leidse Reddingsbrigade (LRB) en de Leiderdorpse Reddingsbrigade (LDRB) examen gedaan voor Lifeguard Schipper. Alle zestien kandidaten zijn voor het examen geslaagd.

Tijdens het examen dienden de Lifeguard Schippers uiteenlopende scenario’s, van zoekacties tot evacuaties van een eiland op te lossen. Hierbij moesten zij al hun vaardigheden die je als goede schipper nodig hebt laten zien, waaronder het leidinggeven over bemanning, vaartechnieken en het verlenen van eerste hulp. Tijdens het examen zijn de kandidaten beoordeeld op veilig en adequaat handelen, het correct uitvoeren van de reddingsactie,  effectief communiceren, het behandelen en in veiligheid brengen van de slachtoffers. Dat alles volgens de landelijk geldende protocollen van onder andere Reddingsbrigade Nederland en Eerst Hulp Bij Ongevallen / Drenkelingen.  Een ander theoretisch onderdeel was multidisciplinaire inzet. Oftewel aangeven hoe aan de hand van ongeval senario’s op het gebied van waterhulpverlening reddingsbriades samenwerken met politie, ambulancedienst of brandweer.

Forste uitbreiding schippers.jpgHet opleiden van de lifeguard schippers is onderdeel van de gemaakte afspraken met koepelorganisatie Reddingsbrigade Nederland en het ministerie van Veiligheid en Justitie dat is vastgelegd in de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR). De RVR  maakt deel uit van de veiligheidsregio Hollands-Midden. Hierbij staat samenwerking tussen reddingsbrigades en andere hulpverleningsinstanties in de regio Hollands-Midden centraal. Beide reddingsbrigades hebben samen met reddingsbrigades uit de regio een samenwerkingsconvenant getekend. Met de ondertekening van het convenant zijn de handen ineen geslagen om gezamenlijk beter voorbereid te zijn op grootschalige waterhulpverlening en overstromingen. Hierbij  wordt door de reddingsbrigades inhoudelijk vormgegeven aan de prestatie- en kwaliteitsontwikkeling van waterhulpverlenings- en opleidingstaken. Door het gezamenlijk doen van examen hebben beide brigades de eerste stap gezet in de richting van prestatie- en kwaliteitsontwikkeling voor reddings- en waterhulpverleningstaken en een goede samenwerking binnen de RVR.

Voor meer informatie over de Leidse Reddingsbrigade, kunt u terecht op www.lrb.nu

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}