22

januari

Extra Algemene Leden Vergadering

door Auto // in Nieuws

De voorzitter heeft aangegeven zich tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van April 2009 niet herkiesbaar te stellen. Tot op heden hebben wij nog geen geschikte kandidaat kunnen vinden. Niet alleen het vertrek van de huidige voorzitter maar ook door de nog drie openstaande functies binnen het bestuur, heeft het bestuur besloten een extra Algemene Leden Vergadering uit te schrijven. Gezien het feit dat de invulling van de bestuursfuncties een verschuiving zou kunnen geven binnen andere commissies willen wij graag gelijk van de gelegenheid gebruik maken om de invulling van de functies binnen alle commissies bespreekbaar te maken.

Uitnodiging Extra Algemene Leden Vergadering 2009

Uitnodiging tot het bijwonen van de extra ingelaste Algemene Leden Vergadering van de Leidse ReddingsBrigade. De vergadering wordt gehouden op maandag 2 maart 2009 in clubhuis ‘De Klos’, van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden. Aanvang 20.00 uur precies.

Agenda

1 – Opening
2 – Ingekomen stukken
3 – Mededelingen Bestuur
4 – Invulling van diverse functies binnen:
      – Bestuur
      – Commissie Opleidingen
      – Commissie Wedstrijden
      – Commissie Bewakingen
      – Commissie Bar
      – Commissie Onderhoud
      – Commissie Promotie
      – Commissie Activiteiten
      – Commissie Redactie
5 – Rondvraag
6 – Sluiting
 
Ingekomen stukken evenals andere voorstellen dienen voor 23 februari 2009 bij het bestuur binnen te zijn. Adres: Postbus 599, 2300 AN  LEIDEN of per emai via het contact formulier.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}