13

februari

Examen Docent EHBO-RN-3

door Auto // in Nieuws

Op 15 februari j.l. is in IJsselstein de derde opleiding tot Docent-EHBO (Kaderinstructeur EHBO) afgesloten.

Met de ervaringen tijdens en adviezen na de vorige cursus zijn in de opleiding een aantal aanpassingen aangebracht waarin vooral de zelfwerkzaamheid t.a.v. lesvoorbereidingen en de stages een belangrijke rol hebben gespeeld. Mede door de kritische opstelling van docenten, Herman Veldman en Henk van Jaarsveld en niet in de laatste plaats van de deelnemers, heeft de examencommissie zich uitgesproken over het goede niveau van de deelnemende kandidaten die o.a. werden beoordeeld op hun EHBO kennis en vaardigheden en vooral het overbrengen daarvan d.m.v. hun didactische kwaliteiten. Bij deze groep cursisten was relatief veel medische kennis en ervaring aanwezig wat zeker heeft bijgedragen aan het niveau van de opleiding.

Het examen is een prettige en ontspannen sfeer verlopen. De namens het Oranje Kruis aanwezige examencommissie heeft hieraan, ondanks twee afwijzingen, een belangrijke bijdrage geleverd. Van de 8 kandidaten hebben er 6 met goed gevolg het examen afgelegd.

Na het examen ontving de examencommissie, in aanwezigheid van Arie van den Broek namens Reddingsbrigades Nederland, als dank voor hun bijdrage aan het examen elk een RN-badlaken. Hierbij kon uiteraard de gepaste opmerking over afdrogen niet uitblijven. Met een uitwisseling van bloemen en attenties en ook geestrijk vocht tussen betrokkenen van deze opleiding, werd de wederzijdse waardering en respect nog eens onderstreept.

Mede dank aan Bernard Brosi van de Reddingsbrigade IJsselstein voor de accommodatie en verzorging. Geslaagde kandidaten zijn:

[*]Arme den Ouden Noordwijk[*]

[*]Claudia Verheijen Vucht[*]

[*]Belinda de Vries Emmeloord[*]

[*]Trudy Roelofs Mill[*]

[*]Nico Frankhuizen Leiden (Leidse Reddings Brigade)[*]

[*]Davy v. Aalst Westerschouwen[*]

Het doel van de opleidingen is reddingsbrigades in de gelegenheid te stellen te beschikken over een (eigen) docent EHBO en de specifieke kennis ten aanzien van de doelstellingen van RN. Om de onderwerpen verdrinking en onderkoeling te optimaliseren zullen deze in de volgende opleiding en/of bijscholing nog meer aandacht krijgen. De volgende cursus zal worden opgestart zodra zich voldoende kandidaten hebben aangemeld.

Informatie over de cursus is op te vragen bij het bondsbureau en h.v.jaarsveld@veteranen.nl of veldmanh@wish.nl

Henk van Jaarsveld

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}