13

januari

Elke dag veilig

door Auto // in Nieuws

Winterpret

Als het weer gaat vriezen, willen mensen graag weer gaan schaatsen. Voordat je gaat schaatsen is het verstandig om je af te vragen of het ijs wel veilig is. Lees daarom voordat je het ijs op gaat onderstaande informatie. Daarin geven we je een aantal tips om te kijken of het ijs betrouwbaar is.

Houd altijd ingedachte dat geen enkel natuurijs veilig is, waarschuw bij ongelukken direct 112.

Om in te schatten of het ijs betrouwbaar genoeg is om te gaan schaatsen kan je gebruik maken van de volgende vragen

1. Hoe lang heeft het al gevroren?
Pas na een paar dagen flink vriezen is het ijs dik genoeg. Als de temperatuur overdag af en toe boven het vriespunt komt (dooien), dan moet je erg voorzichtig zijn.

2. Hoe dik is het ijs?
Het ijs moet minimaal 10 centimeter dik zijn om 1 persoon te kunnen dragen. Als je met meer mensen tegelijk op het ijs gaat, moet het ijs vanzelfsprekend dikker zijn. Bij de Elfstedentocht geldt bijvoorbeeld een minimale dikte van 17 centimeter.

3. Hoe groot is het verschil in temperatuur ‘s nachts en overdag?
Als water bevriest, dan zet het een klein beetje uit. Als het ijs opwarmt, dan krimpt het weer wat. IJs dat steeds uitzet en krimpt wordt niet goed stevig. Dus als het verschil in temperatuur overdag en ‘s nachts veel verschilt, dan
wordt het ijs onbetrouwbaarder. Vooral aan het einde van de winter komt dit veel voor.

4. Hoe ziet het ijs eruit?
IJs dat grijsblauw van kleur is, is over het algemeen – natuurlijk rekening houdend met de dikte – veilig. Aan de rand van een windwak (een wak ontstaan door de wind) heeft het ijs vaak een witgele kleur. Maar let op: dit is niet altijd het geval.

Bijzondere situaties:
Sneeuw op het ijs werkt als een soort isolatiedeken. De kou komt er moeizaam doorheen en het ijs eronder kan dus niet goed hard worden. Sneeuw op het ijs is ook gevaarlijk omdat je niet goed kan zien hoe dik het ijs is. Ook gevaarlijke plekken in het ijs kan je dan niet goed zien.

Als het af en toe dooit, komen er vochtige plekken op het ijs. Het ijs glanst ook vaak niet meer bij dooi. Het ijs is niet betrouwbaar meer.

Onder bruggen is het ijs vaak dunner dan op open
vlakten. Dit komt omdat het onder de brug wat warmer is.
Als er ook nog verkeer over de brug rijdt, wordt het ijs
ook zwakker van de trillingen.

Rondom boten is het ijs ook vaak onbetrouwbaar. Door het schommelen van de boot ligt het ijs vaak los rondom de boot.

In de buurt van watervogels is het ijs onbetrouwbaar. De vogels houden namelijk wakken in stand.
In ondiep water zorgt de warmte van de bodem ervoor dat het ijs minder dik kan worden.

Stromend water bevriest langzamer dan stilstaand water. Door verschillende stromingen kan het ijs niet gelijkmatig dichtvriezen. Hierdoor blijft het ijs dun en gevaarlijk op sommige plekken.

Fabrieken lozen hun koelwater vaak in het water vlakbij de fabriek. Omdat dit koelwater meestal warm is, krijgt het water minder kans om te bevriezen. Ook kan er chemisch afval geloosd zijn, waardoor het water geen ijs meer kan worden. In de buurt van fabrieken kan je dus beter niet gaan schaatsen.

Door bemaling wordt water naar hoger gelegen plaatsen gepompt. Omdat het waterpeil steeds verandert, kan het water niet gelijkmatig bevriezen. Er komt lucht tussen de ijslaag en het water te zitten, waardoor het ijs snel breekt, als je erop gaat staan.

Bij sluizen en stuwen is het ijs ook onbetrouwbaar door de onderstroming.

Om op onbetrouwbaar ijs te gaan is niet zonder risico’s. Regelmatig zakken er mensen door het ijs doordat de ijsdikte onvoldoende blijkt te zijn.

Houd altijd ingedachte dat geen enkel natuurijs veilig is, waarschuw bij ongelukken direct 112.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}